Nazorg

Verslaving is een chronische ziekte, daarom is nazorg een essentieel onderdeel van je totale behandeling. Na behandeling gaat het er uiteraard om dat je ‘in herstel’ (clean) blijft. Hiervoor is het belangrijk dat je verder gaat met je herstel met behulp van onze nazorg en de zelfhulpgroepen.

Nazorg wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. De avondgroepen worden door een van onze behandelaars begeleid. Je mag te allen tijden gebruik maken van deze groepen. We raden iedereen aan om de wekelijkse groepen minimaal 3 maanden bij te wonen.

De nazorggroep is welke woensdagavond van 19:00 tot 20:30 uur op onze locatie in Amsterdam. Er zijn maandag ook online bijeenkomsten, ook van van 19:00 tot 20:30 uur. Je behandelaar kan je hier de link voor geven.

Zelfhulpgroepen

Tijdens je behandeling hebben we je al bekend gemaakt met de zelfhulpgroepen en de 12 stappen. We moedigen je aan om deel te blijven te nemen aan deze groepen, zoals Alcoholics Anonymous (AA); Narcotics Anonymous (NA); Cocaïne Anonymous (CA); Anonieme Gokkers Omgeving (AGOG), Sex Love Addicts Anonymous (SLAA), etc.

Ook adviseren we je om direct een ‘sponsor’ te zoeken. Een sponsor is zelf een verslaafde in herstel, die actief in herstel is. Iemand die steun kan bieden en begrijpt waar je doorheen gaat. Een sponsor kan jou helpen bij het zetten van de eerste stappen in het zelfhulpnetwerk.