Toegankelijkheidsverklaring

Hoe wij onze website toegankelijk maken

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 oktober 2021.

Wat is digitale toegankelijkheid?

“Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij.” (Bron: digitoegankelijk.nl)

Digitale toegankelijkheid heeft als doel mensen met beperkingen te helpen in het gebruik van digitale informatie. Met beperkingen bedoelen we onder andere blindheid of niet goed kunnen zien, doofheid of niet goed kunnen horen, moeilijk kunnen leren, cognitieve beperkingen, moeilijk kunnen bewegen, moeilijk kunnen praten, gevoelig zijn voor licht of combinaties hiervan. We willen graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van online platformen. Daarom proberen we [applicatie] zo toegankelijk mogelijk te maken.

Voor welke producten geldt deze verklaring?

Deze verklaring geldt voor:

Onze website toegankelijk maken en houden is een doorlopende taak. We proberen stap voor stap de webpagina te verbeteren op het gebied van toegankelijkheid. Hieronder vind je een overzicht van wat er al gedaan is, waar we op dit moment aan werken en wat we in de toekomst nog gaan verbeteren.

Wat is er al gedaan?

  • De website: Het lettertype is aanpasbaar in grootte voor mensen die minder goed kunnen zien (middels instellingen in de browser), bijna alle plekken op we website zijn te bereiken via je toetsenbord (door te tabben), de website is zowel op de computer, als op een tablet, als op een telefoon goed te bekijken, de indeling van de pagina’s is eenvoudig en de titels zijn duidelijk. Ook is de website goed te bekijken op de meest populaire webbrowsers (Chrome, Edge, Safari, Firefox).

Wat zijn we aan het verbeteren?

Op dit moment zijn we, in samenwerking met de leverancier, voor de website bezig met de volgende verbeteringen:

  • De toegankelijkheid verbeteren voor mensen die gebruik maken van een screenreader (bijvoorbeeld blinde mensen).
  • De leesbaarheid verbeteren voor mensen met kleurenblindheid door het verhogen van het contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur.

Wat willen we in de toekomst verbeteren?

Er zijn nog een paar belangrijke punten die we in de toekomst willen verbeteren:

  • De toegankelijkheid van onze PDF-bestanden.
  • Het toevoegen van ondertitelingen bij video’s voor mensen die doof zijn of niet goed kunnen horen. Het toevoegen van transcriptie bij geluidsfragmenten. (Video’s worden aangeboden via Vimeo. Dat platform heeft overigens ook zijn eigen Toegankelijkheidsverklaring.)

Hoe gaan we in de toekomst werken aan toegankelijkheid?

De nieuwe functionaliteiten die we ontwikkelen zullen direct toegankelijker zijn. Onze ontwerpers en softwareontwikkelaars hanteren namelijk steeds meer van de richtlijnen die voor toegankelijkheid bestaan. Wanneer bestaande functionaliteiten worden aangepast of vernieuwd, zullen ook die toegankelijker gemaakt worden. Hierbij houden we de geldende standaarden aan; te weten WCAG 2.1.

Uitzonderingen op het gebied van toegankelijkheid.

Een bewuste uitzondering op het gebied van toegankelijkheid is het taalniveau op de website. Omdat website als cliëntenportaal in de geestelijke gezondheidszorg gebruikt wordt, kunnen we niet uitsluiten dat bepaalde termen niet voldoen aan een gewenst taalniveau. Het gebruik van jargon is in sommige gevallen onoverkomelijk.

Verbeteringen en feedback.

We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. We staan hierbij open voor tips en feedback. Je kan deze sturen naar info@castlecraig.nl. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van Digitoegankelijkheid: https://www.digitoegankelijk.nl/.