EN | NL | BE | FR | RO

Voor behandeling van alcoholisme en andere verslavingen

Soorten drugs

De meeste psychoactieve drugs vallen onder de categorieën amfetamine, benzodiazepine, opiaten en hallucinogenen. Al deze verschillende soorten drugs lokken een bepaalde mate van afhankelijkheid uit en hebben verschillende effecten op het menselijk brein en lichaam.

Een beschrijving van elk middel staat hieronder

 

Stimulerende middelen

Stimulanten beïnvloeden het centrale zenuwstelsel en kunnen een euforisch gevoel geven. Ook wordt de zintuigelijke waarneming verscherpt. Voorbeelden van stimuli zijn cocaïne, crack, amfetamine (speed) en XTC/MDMA (wat ook een hallucinerende drug is).

Kalmerende middelen

Kalmerende middelen zijn middelen die juist een verdovende en kalmerende werking  hebben op het centrale zenuwstelsel; ze onderdrukken daardoor de hersenactiviteit en nemen tijdelijk bepaalde symptomen, waaronder angst, weg. De meest voorkomende kalmerende middelen zijn alcohol en cannabis, maar ook benzodiazepines (zoals valium en slaapmiddelen) zijn er voorbeelden van.

Opiaten

Opiaten kunnen verschillende werkingen hebben, zowel pijnstillend, euforisch, als verdovend. In hoge dosering kan de gebruiker in coma raken. Voorbeelden van opiaten zijn heroïne, morfine, opium, methadon, dipipanone en pethidine.

Hallucinogenen

Hallucinogenen beïnvloeden de realiteitsperceptie van de gebruiker. Voorbeelden van hallucinogenen zijn cannabis, LSD, Ketamine, XTC en psilocybin, beter bekend als paddo’s.