Klinische behandeling

In onze verslavingsklinieken in Nederland bieden we diverse vormen van ambulante behandeling en verslavingszorg aan. Of er ook klinische behandeling nodig is, hangt af van jouw hulpvraag. Soms heb je het meeste baat bij weg zijn uit je eigen omgeving, resetten en opnieuw beginnen. Als klinische behandeling passend is voor jouw situatie dan kun je terecht in onze klinieken in Schotland en Ierland. Hier kun je, omringd door een groot aantal hectare natuurgebied, in alle rust herstellen.

Tijdens onze klinische behandeling kun je in een veilige, gecontroleerde omgeving herstellen van verslaving. De behandeling richt zich op het leren leven zonder alcohol en/of drugs, het doorbreken van jouw patronen en de aanpassingen die nodig zijn voor een abstinent leven. Dit is niet gemakkelijk en het is hard werken, maar ons ervaren behandelteam begeleidt je tijdens iedere stap van dit proces.

Kom ik in aanmerking voor een klinische behandeling?

Tijdens een adviesgesprek wordt bepaald of je in aanmerking komt voor klinische behandeling. Dit gesprek vindt plaats na de intake. Samen met de regiebehandelaar besluit je welke zorg het best bij jou en jouw situatie past. Als blijkt dat klinische hulp niet nodig is, adviseert de regiebehandelaar mogelijk ambulante behandeling.

Meer informatie over…

Wat zijn de vervolgstappen?

  1. Je behandeling kan pas van start als wij een verwijzing van je huisarts binnen hebben. Neem contact op met jouw huisarts als je deze nog niet hebt.
  2. Als we jouw verwijzing binnen hebben, bellen we voor een telefonisch aanmeldgesprek. Tijdens dit gesprek bevestigen we jouw aanmelding en maken we een afspraak voor een intakegesprek.
  3. Na het intakegesprek stellen we samen een persoonlijk behandelplan op en kan jouw behandeling beginnen.

Hoe ziet een klinisch behandeltraject eruit?

In grote lijnen ziet klinische behandeling er zo uit: je start (indien nodig) met detoxificatie, krijgt persoonlijke begeleiding tijdens jouw opname en nazorg bij thuiskomst. Wij bieden zorg op maat, dus de daadwerkelijke inhoud van de behandeling verschilt per behandelplan.

Detoxificatie

Wanneer de behandeling voor verslaving start, moet het verslavende middel het lichaam uit. Dit noemen we detoxificatie (detox) of ontgiften. Veel patiënten zien hier tegenop, maar het is op vele manieren de meest makkelijk fase in de behandeling. Het proces wordt begeleid door gespecialiseerde artsen en verplegend personeel. Zij zorgen ervoor dat de detoxificatie zo snel en comfortabel als mogelijk verloopt. Een gemiddelde detoxificatie van alcohol duurt 3 tot 5 dagen. Detoxificatie van andere middelen kan een periode van 2 weken of langer in beslag nemen. De detoxificatie gebeurt met behulp van medicatie onder 24-uur medisch toezicht.

De behandeling

De klinische behandeling is een combinatie van psychotherapie en de 12-stappenbehandeling en begint op de tweede dag na aankomst. Een behandelaar zal je gedurende de behandeling persoonlijk begeleiden en is verantwoordelijk voor de individuele therapie.

De behandeling is intensief, gestructureerd en bestaat uit verschillende therapeutische en aanvullende activiteiten waaronder individuele therapie, groepstherapie, psycho-educatie, gespecialiseerde therapieën, sportactiviteiten, ontspanningstechnieken en het zich eigen maken van zelfhulpmethodieken. Er zijn gespecialiseerde groepstherapieën voor o.a. rouwverwerking, eetstoornissen, trauma en er zijn aparte mannen- en vrouwengroepen.

Nazorg en vervolgbehandeling

Na de klinische behandeling vervolg je jouw behandeling in Nederland. Er wordt vaak gezegd dat ‘’het dan pas begint’’. In de kliniek heb je met jouw persoonlijke behandelaar een nazorgplan opgesteld. Voor jouw ontslag plan je een afspraak, zodat je bij thuiskomst direct de behandeling kan vervolgen.

In Nederland bespreken we op basis van jouw nazorgplan het vervolg van de behandeling. Dit kan bestaan uit een aansluitende dagbehandeling, individuele therapie of groepstherapie. De behandelingen in Nederland worden zowel face-to-face als online aangeboden. Eventuele eHealth (online) modules worden aangeboden via beeldbellen.