Klinische behandeling verslaving

Klinische behandeling van verslaving

Sommige patiënten hebben de meeste baat bij een behandeling in een kliniek. Weg uit de omgeving, even helemaal resetten en dan terugkomen en opnieuw beginnen. Als er sprake is van een klinische behandelindicatie dan kun je terecht in een van onze buitenlandse klinieken in Schotland of Ierland. De klinieken zijn beide omringd door een groot hectare grond waar je in alle rust in een natuurlijke en helende omgeving kunt herstellen.

De behandeling heeft als doel om in een veilige omgeving te herstellen van de nadelige gevolgen van de verslaving op lichaam en geest. De psychotherapie richt zich op het veranderen van jezelf, jouw denkwijze en het leren leven zonder het gebruik van alcohol of drugs. Dit is niet gemakkelijk en je zult er hard voor moeten werken, ons behandelteam begeleidt je tijdens dit proces.

Behandeling in Castle Craig Hospital wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Klik hier voor meer informatie over vergoeden via de zorgverzekeraar.

Kom ik in aanmerking voor een klinische behandeling?

Of je in aanmerking komt voor de klinische behandeling wordt bepaald tijdens het adviesgesprek. In dit gesprek gaat de regiebehandelaar op basis van het intakegesprek samen met jou bepalen welke zorg het beste bij jou past.

Detoxificatie

Bij aankomst in de kliniek start de behandeling, als nodig, met een detoxificatie. Het verslavende middel moet het lichaam uit. Veel patiënten zien hier erg tegenop, maar toch is het op vele manieren de meest gemakkelijke fase in de behandeling. Het proces wordt begeleid door gespecialiseerde artsen en verplegend personeel. Zij zorgen ervoor dat de detoxificatie zo snel en comfortabel mogelijk zal verlopen. Een gemiddelde detoxificatie van alcohol duurt 3 tot 5 dagen. Detoxificatie van andere middelen kan een periode van 2 weken of langer in beslag nemen. De detoxificatie gebeurt met behulp van medicatie onder 24-uur medisch toezicht.

De behandeling

De klinische behandeling is een unieke mengeling van psychotherapie en de 12-stappenbehandeling en begint op de tweede dag na aankomst. Een therapeut zal je gedurende de behandeling persoonlijk begeleiden en is verantwoordelijk voor de individuele therapie. Samen met de therapeut wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld.

De behandeling is intensief en gestructureerd en bestaat uit verschillende therapeutische en aanvullende activiteiten waaronder o.a. individuele en groepstherapie, psycho-educatie, gespecialiseerde therapieën, sportactiviteiten, ontspanningstechnieken en het zich eigen maken van zelfhulpmethodieken. Er zijn gespecialiseerde groepstherapieën voor o.a. rouwverwerking, eetstoornissen, trauma en er zijn aparte mannen- en vrouwengroepen.

Nazorg en vervolgbehandeling

Na de klinische behandeling vervolg je jouw behandeling in Nederland. Er wordt vaak gezegd dat ‘’het dan pas begint’’. Nazorg is echter essentieel. In de kliniek heb je samen met jouw persoonlijke behandelaar een nazorgplan opgesteld. Castle Craig Nederland ontvangt dit nazorgplan en gaat samen met jou het verdere vervolg van de behandeling bespreken. Dit kan bestaan uit een aansluitende dagbehandeling, individuele therapie of een standaard nazorgtraject. De behandelingen worden zowel face-to-face als online aangeboden. De online behandelingen worden aangeboden via video-conference technieken. Tijdens het ontslag uit de kliniek wordt er direct een afspraak gepland, zodat je zodra je thuis komt direct de behandeling kan vervolgen.