Wat is verslaving?

Hulp nodig bij een verslaving?

Wij zien verslaving als een ziekte waarbij je afhankelijk bent geraakt van een middel of een gewoonte. Het is een ziekte die zich in verschillende mensen op verschillende manieren manifesteert. Daarom geloven wij dat zorg op maat de enige oplossing is. We kijken daarom altijd naar de persoonlijke omstandigheden van onze cliënten en stemmen de behandeling daar op af.

Verslaving is een ziekte met zowel fysieke als sociale oorzaken en gevolgen. Het is een chronische en progressieve ziekte, maar gelukkig ook behandelbaar. Hoe eerder je ingrijpt bij een verslaving, hoe groter de kans op een snel en succesvol herstel.

Soorten verslavingen?

Verslavingen worden meestal opgedeeld in twee soorten: stoffen- of middelenverslaving en gedragsverslavingen. Er is vaak wel overlap tussen deze twee. Een middel kan zowel geestelijk als fysiek verslavend zijn. En bij veel gedragsverslavingen zien we dat in de hersenen bepaalde stoffen vrijkomen die gelinkt worden aan lichamelijke verslaving.

Bij Castle Craig specialiseren we in middelenverslavingen. We behandelen ook bijkomende problematiek, maar de middelenverslaving staat centraal. Merk je dat je (te) afhankelijk bent van een middel? Of ken jij iemand die met (een beginnende) verslaving worstelt? Neem dan contact op met Castle Craig voor professionele en effectieve hulp en ondersteuning.

Waarom is verslaving een hersenziekte?

Bij het gebruik van verslavende stoffen komen er stoffen vrij in de hersenen die een prettig gevoel geven (dopamine). Ook bij gedragsverslavingen worden deze stoffen waargenomen. Door erfelijke factoren of langdurig gebruik kunnen deze stofjes de chemische samenstelling van de hersenen veranderen. Er is dan steeds meer nodig om deze stofjes in de hersenen te activeren.
Daarom spreken we van een hersenziekte: je hersenen functioneren na langdurig gebruik niet meer naar behoren en dat heeft invloed op jouw welzijn.

Wat zijn de kenmerken van een verslaving?

Hieronder staan een aantal kenmerken die kunnen duiden op een verslaving:

 • Je hebt steeds een grotere dosis nodig van een middel om hetzelfde effect te bereiken.
 • Je hebt onthoudingsverschijnselen als je niet gebruikt. Deze verschijnselen nemen af wanneer je het middel weer gebruikt.
 • Je gebruikt vaker en meer dan het plan was.
 • Je wil je gebruik in de hand krijgen, maar er zijn weinig succesvolle pogingen om het gebruik te verminderen.
 • Je besteedt een groot deel van je tijd aan het gebruik of het verkrijgen van het middel.
 • Je geeft bezigheden zoals werk, hobby’s en vrije tijd op vanwege het gebruik.
 • Je gebruikt ondanks dat je weet dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt.
 • Je kunt niet meer voldoen aan verplichtingen op werk, school of thuis.
 • Je gebruikt een middel in situaties waarin dit gevaarlijk is.
 • Je gebruikt voortdurend ondanks dat dit problemen oplevert in relaties.

Gevolgen van een verslaving

Wat de gevolgen zijn van een verslaving is verschillend per gebruiker. Het hangt af van de gewoonte en/of het middel zelf: om welk middel gaat het? Hoeveel wordt het middel gebruikt en hoe vaak? Maar ook omgevingsfactoren spelen een rol: heeft de verslaafde een baan, een gezin en sociale contacten?
Hieronder staan een aantal categorieën met de bijbehorende gevolgen van een verslaving:

 • Mentale gevolgen
  Bij een verslaving word je in beslag genomen door het middel. Doordat je continu bezig bent met het middel nemen interesses in andere zaken af. Dit kan ervoor zorgen dat je ontwikkeling stil komt te staan. Daarnaast kunnen er depressies ontstaan en verergeren, en kan je grip op de werkelijkheid verliezen doordat je steeds in een roes leeft.
 • Lichamelijke gevolgen
  Lichamelijke problemen kunnen ontstaan door het gebruikte middel je lichaam kan belasten. Hierdoor gaat je gezondheid achteruit en iemand die verslaafd is zorgt in meeste gevallen al slecht voor zichzelf. Stimulerende drugs zoals cocaïne en speed kunnen voor lichamelijke uitputting zorgen en problemen aan hart en bloedvaten veroorzaken.
 • Financiële gevolgen
  Door een verslaving kunnen er ook geldproblemen ontstaan. Het gebruik kan ervoor zorgen dat je niet meer goed functioneert waardoor je je werk of baan verliest. Ook kosten middelen als alcohol en drugs een hoop geld. Doordat je geen inkomen meer hebt kunnen er hoge schulden ontstaan.
 • Sociale gevolgen
  Een verslaving kan een grote impact hebben op je gedrag. Interesses voor en in anderen kan afnemen doordat je voornamelijk met het middel bezig bent. Je kunt dan voorrang geven aan de behoefte ten koste van een relatie met je partner, vrienden of familie.

Hulp nodig? Neem contact op

De zorg die wij bieden wordt uitstekend beoordeeld door onze (oud-)patiënten. Dat geldt voor zowel de ambulante zorg in Nederland als voor voor de klinische zorg in Castle Craig Hospital. Wil je zelf de eerste stap naar herstel zetten? Meld je dan aan of bel naar 088-770 70 77.

Veelgestelde vragen

Wat is een verslaving?

Een verslaving is een ziekte waarbij je lichaam en/of geest afhankelijk is geraakt van een middel of gewoonte. Dit kan gaan om alcohol, drugs of medicijnen, maar ook om gokken, seks of gamen.

Wat doet een verslaving met je?
Een verslaving betekent dat een persoon afhankelijk is geworden van een bepaald middel. Het gedrag van een verslaafde is gericht of het verkrijgen van het middel of het handelen naar de gewoonte. Bij een persoon die lijdt aan een verslaving heeft het middel of het gedrag de hoogste prioriteit.
Ben je ‘ineens’ verslaafd?
Het gebruik begint vaak onschuldig onder het mom van proberen of voor gezelligheid. Maar naarmate de tijd vordert ontstaat er een steeds sterker wordende behoefte, tot het moment dat je niet normaal meer kunt functioneren zonder het middel.
Waarom raakt iemand verslaafd?

Een verslaving kan het gevolg zijn van biologische, persoonlijke en sociale oorzaken. Niemand verwacht verslaafd te worden: in het begin gebruik je bijvoorbeeld sporadisch een stimulerend of verdovend middel voor de gezelligheid.
Het is moeilijk om een verslaving te signaleren omdat deze geleidelijk ontstaat. Ook schaamte en ontkenning kunnen hier een rol in spelen. Maar na verloop van tijd ontstaat een steeds sterker wordende behoefte die in veel gevallen niet meer verborgen kan worden. Bijvoorbeeld als je niet meer goed kunt functioneren zonder een middel.

Welke mensen raken verslaafd?

Het is een mythe dat verslaving alleen voorkomt bij mensen die zwak zijn, geen zelfcontrole hebben of ‘aan lager wal geraakte’ mensen. Verslaving is een veelvoorkomend probleem in alle lagen van de bevolking.
Het is zelfs een schadelijke gedachte dat verslaving alleen voorkomt bij mensen die het slecht hebben of dat je pas echt problemen hebt met verslaving als je onder een brug woont. Door deze hardnekkige stereotyperingen proberen mensen hun problemen vaak te verbergen om maar niet als ‘verslaafde’ gezien te worden. Schaamte en angst vormen een hoge drempel bij het zoeken van hulp en de verslaving krijgt vrij spel.

Meer informatie over…