Hulp voor familie en naasten

Castle Craig Verslavingszorg

Zorg voor familie en naasten

Een verslaving heeft niet alleen impact op de persoon met de verslaving, maar ook op de mensen in zijn of haar omgeving. Het is vaak moeilijk om te zien wat de verslaving met jouw dierbare doet. Je bent boos, verdrietig en voelt je machteloos.  Hoe langer de verslaving jouw geliefde in zijn grip heeft, hoe groter de gevolgen voor jou kunnen worden. Het is niet ongewoon dat naasten en familieleden te maken krijgen met psychische problemen als gevolg van de verslaving van hun geliefde.

Maar verslaving is een ziekte die je niet kunt controleren, niet hebt veroorzaakt en je kunt het ook niet genezen. Bij Castle Craig leren we je graag hiermee om te gaan, door middel van onze workshop, of behandeling voor naasten.

Maandelijkse workshop

We bieden maandelijks workshops voor familie en naasten van patiënten die bij ons in behandeling zijn. Bij de intake van een patiënt bespreken we wie hiervoor in aanmerking komen. Zodra er een workshop gepland wordt, nodigen we je uit.

We wijzen je de weg naar zelfhulpgroepen, zoals Al- Anon, CODA en Nar-Anon. Deze groepen hebben als doel familie en naasten te helpen om goed voor zichzelf te zorgen en een goed supportnetwerk op te bouwen.

In de workshop bespreken we met elkaar de processen die bij verslaving een rol spelen zodat je aan het eind van de dag:

  • weet wat verslaving is en met de verslaafde doet,
  • het gedrag van je naaste beter begrijpt,
  • beter om kan gaan met de verslaving in je omgeving,
  • ontdekt hebt hoe je allereerst voor jezelf kunt zorgen,
  • hoop hebt op een betere toekomst.

Deze workshop is natuurlijk altijd onder professionele begeleiding. En wij zorgen voor een lekkere lunch.

reünie 2020
Castle Craig Verslavingszorg

Zelf in behandeling

Een verslaving heeft impact op de hele familie en omgeving. Merk je dat jij zelf klachten ondervindt door de verslaving van een geliefde, en heb je hulp nodig om te leren hiermee om te gaan? Je huisarts kan je naar ons doorverwijzen voor een kort individueel traject.