Familieprogramma

Verslaving is ook een psychosociale stoornis. Dat houdt in dat verslaving niet alleen impact heeft op het leven, maar ook op de directe omgeving zoals bijvoorbeeld gezins- en familieleden, vrienden en collega’s. Bij Castle Craig besteden we daarom ook aandacht aan de directe omgeving van de patiënt, om ook hun bij te staan in het proces van herstel.

Daarom is het van essentieel belang voor het herstel om de familie zo vroeg mogelijk te betrekken in het proces. In bepaalde gevallen raden we ook aan dat werkgever en collega’s onderdeel gaan uitmaken van het ondersteunende netwerk tijdens en na de behandeling.