Resultaten

 Is het cijfer voor de patiënttevredenheid over 2016

Van onze patiënten bereikt geheelonthouding (abstinentie)

Van onze patiënten raadt ons aan!

Resultaten

De goede resultaten die wij behalen met onze behandeling wordt uit verschillende rapportages duidelijk. Een belangrijke rapportage hiervoor is de ROM. Dit staat voor Routine Outcome Measurement en onder deze verzamelnaam worden verschillende dingen gemeten. Denk bijvoorbeeld aan de patienttevredenheid of de verbetering van de klachten en symptomen maar ook het behandeleffect en het functioneren wordt gemeten. Omdat deze rapportage door veel zorgaanbieders wordt aangeleverd kan je ons vergelijken met het landelijk gemiddelde. Op veel gebieden scoren wij hoger. Hieronder vind je de resultaten uit de ROM 2015.

PDF Rom resultaten castle craig 2015

Voor de introductie van de ROM deden wij metingen aan de hand van de Christo. Hieronder vind je de resultaten voor verschillende jaren.

PDF CHRISTO resultatenstudie 2013
PDF CHRISTO resultatenstudie 2012
PDF CHRISTO resultatenstudie 2011
PDF CHRISTO resultatenstudie 2010
PDF CHRISTO resultatenstudie 2009
PDF CHRISTO cocaine resultatenstudie 2007

Naast resultatenstudies wordt er ook overkoepelend gekeken hoe wij onze kwaliteit van zorg hoog houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van externe audit voor ons kwaliteitsmanagementsysteem. Je leest hierover meer onder de kop ‘kwaliteitszorg’. Hieronder ons HKZ certificaat en het meest recente auditrapport.

PDF HKZ certificaat 2016
Auditrapport HKZ 2016

Ook onze samenwerkingspartner Castle Craig Hospital wordt regelmatig gecontroleerd. Hieronder het meest recente inspectierapport.

PDF Inspectierapport Castle Craig Hospital 2015