Familietherapie

Familietherapie wordt als vast onderdeel van de klinische behandeling in Schotland aangeboden. Wij raden iedereen aan om, indien mogelijk, gebruik te maken van deze sessies. De familietherapie sessies worden gepland tijdens uw bezoek aan uw familielid in Castle Craig Hospital.

Wanneer u niet in staat bent om naar Schotland af te reizen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan familieactiviteiten van Castle Craig Nederland. Dit gaat altijd in overleg met patiënt zelf en zijn of haar therapeut.

Terugkerende onderwerpen van familiesessies zijn o.a.:

Voorlichting

Verslaving veroorzaakt onrust in de nabije omgeving van een patiënt. Verslaving wordt niet voor niets  een familieziekte genoemd. Er is vaak sprake van een familiaire belasting; de verslaving komt in meerdere generaties voor. Familie en naasten van de patiënt proberen nogal eens de verslaafde persoon te helpen, soms tegen beter weten in. Vaak helpt dit niet of leidt dit in het ergste geval tot instandhouding van de verslaving.  In de sessies wordt gesproken over de mythe van wilskracht.  Castle Craig hanteert het principe van de drie C’s: You can’t Control it, You have not Caused it and You can not Cure it.

Introductie zelfhulpgroepen

Castle Craig beveelt met klem aan om tijdens en na de behandeling de zelfhulpgroepen voor familie en naasten van verslaafden te volgen, zoals Al- Anon, de zelfhulpgroep voor de familie van alcoholverslaafden. Deze groepen hebben als doel familie en naasten te helpen om goed voor zichzelf te zorgen en een goed supportnetwerk op te bouwen.

Het leren omgaan met…

We helpen de familie en naasten met het begrijpen van de interacties en de dynamiek die rondom een verslaving spelen. Veel mensen voelen zich machteloos als het gaat om de verslaving van de ander. Ze willen graag helpen, maar worden iedere keer meegetrokken in het web van het verslavingsgedrag. Tijdens de therapie ontdekken ze dat ze zelf een keuze hebben in de manier waarop ze omgaan met verslaving. De machteloosheid verdwijnt en maakt plaats voor optimisme.