Vergoedingen

Eigen risico

Castle Craig biedt zowel generalistische basis GGZ als specialistische GGZ. Iedere Nederlander is hiervoor verzekerd vanuit de basisverzekering. Mocht je in aanmerking komen voor deze zorg en een verwijsbrief hebben van jouw huisarts, dan betaal je alleen je eigen risico. Iedereen in Nederland heeft een verplicht eigen risico bij zijn of haar zorgverzekering.

* Het minimale verplichte eigen risico is per 1 januari 2023 € 385,-

Vanaf 1 januari 2022 worden GGZ behandelingen vergoed volgens het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is een bekostiging op basis van de consulten en niet meer op basis van het traject. Eén gesprek met een zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in een jaar plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico van dat jaar. Kort gezegd: het eigen risico wordt ieder jaar in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.

Meer informatie over het eigen risico en het zorgprestatiemodel

Privé

Wil je geen gebruik maken van vergoeding door je zorgverzekeraar en betaal je de behandeling liever zelf? Bel ons voor een afspraak.

Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars

Castle Craig biedt zowel ambulante als klinische behandeling aan. Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars contracten voor de zorg in Nederland gemaakt, waardoor de behandeling volledig wordt vergoed. De enige uitzondering is ENO.

Ben je verzekerd bij ENO (Salland, ZorgDirect en Energiek)? Met deze zorgverzekeraars hebben we geen contract. Daardoor kun je niet bij ons terecht.

Uitzonderingen met betrekking tot de klinische zorg in het buitenland

  • Ben je verzekerd bij VGZ (Univé, IZA, IZZ, UMC, Zekur, Bewuzt, MVJP en Zorgzaam Verzekerd) of MENZIS (AnderZorg, HEMA en PMZ)?
    Dan kun je alleen in aanmerking komen voor een klinische behandeling bij Castle Craig Hospital in Schotland na goedkeuring van jouw zorgverzekeraar. Hiervoor moet een machtiging worden aangevraagd. Wij helpen je daarmee.
  • Ben je verzekerd bij CZ?
    Dan kun je alleen gebruik maken van de zorg in Nederland.

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

*Peildatum 14 december 2023

Meer informatie over…

Gecontracteerde zorgverzekeraars