De cliëntenraad

De cliëntenraad is het medezeggenschapsorgaan voor patiënten van Castle Craig Nederland. De cliëntenraad heeft de wettelijke mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die direct met patiënten te maken hebben. Het is belangrijk dat de stem van de patiënt gehoord wordt en ook meegewogen wordt in het bepalen van zaken die hun behandeling aangaan.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad beoordeelt het beleid van de zorgverlener vanuit het gezichtspunt van de patiënt, overlegt een aantal keer per jaar met de directie en onderhoudt contact met patiënten van de organisatie.

In het kort samengevat is de cliëntenraad er vooral om de volgende activiteiten uit te voeren:

  • bevorderen van medezeggenschap en emancipatie van patiënten
  • informatie geven over patiëntenrechten
  • meningen, suggesties en voorstellen bundelen en overbrengen aan het management
  • overleggen met en adviseren van de directie
  • het beleid van Castle Craig Nederland controleren en toetsen aan de instellingsdoelstellingen en de wet

Contact: heb je vragen of suggesties voor het verbeteren van onze zorg mail dan naar clientenraad@castlecraig.nl en wij nemen contact met je op. Dit emailadres is niet bestemd voor klachten.