ISO 9001 HKZ

De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) moedigt gezondheidszorginstellingen aan om te werken aan kwaliteitsgarantie gezien vanuit het perspectief van de patiënt. Het HKZ- keurmerk staat voor kwaliteit van de aangeboden zorg.

Sinds augustus 2010 is Castle Craig Nederland gecertificeerd op alle organisatorische niveaus. Jaarlijks wordt zowel intern als extern getoetst of we voldoen aan de HKZ/ISO 9001 normen, op basis van het HKZ-certificatieschema GGZ.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Sinds januari 2020 dragen wij met trots het Keurmerk Basis GGZ. Patiëntgericht handelen en continu verbeteren staan bij ons hoog in het vaandel. Castle Craig Nederland is blijvend toegewijd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ook in 2024 is het certificaat vernieuwd.

WTZi

Castle Craig Hospital en Castle Craig Nederland zijn beide toegelaten zorginstellingen volgens de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen).

Scottish Borders Health Board

Castle Craig Hospital is geregistreerd bij de Scottisch Borders Health Board (Schotse Raad voor Gezondheid).