Generalistische Basis GGZ

Mensen met psychische problemen krijgen in Nederland passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Afhankelijk van de aard en ernst van je klachten, word je doorverwezen naar Basis GGZ of Specialistische GGZ. Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor patiënten met lichte tot matige problemen. Dit kan zowel behandeling voor naasten inhouden als ondersteuning voor mensen waarbij de verslaving nog niet je leven beheerst. Denk bijvoorbeeld aan ruzies over jouw gebruik of het gebruik van een naaste. Begint jouw gebruik ernstigere vormen aan te nemen? Voel je je depressief over je thuissituatie? Je kunt ook voor meerdere problemen bij ons terecht. Basis GGZ wordt ook wel eerstelijns hulp genoemd.

Hoe ziet de behandeling er uit?

Op basis van een intake bepalen wij samen de duur en de aard van de behandeling. Je hebt in dit geval vaak de meeste baat bij kortdurende hulp. Tijdens het eerste gesprek voeren we diagnostisch onderzoek uit, brengen we samen de problemen in kaart en stellen we een behandelplan en specifieke doelen op. Daarna gaan we aan de slag.

  • Gesprekken met een behandelaar
  • Deelname aan een behandelgroep
  • Het volgen van e-health behandelmodules (thuis via de computer)
  • Of een combinatie van de bovenstaande methodes

Het KOP-model

Binnen de Basis GGZ behandelen wij diverse soorten klachten en problemen van de patiënt vanuit het KOP-model. KOP is een afkorting en staat voor Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl. Het KOP-model is een werkmodel waarmee je op gestructureerde wijze inzicht krijgt in de oorzaak van de klachten. Het model verheldert het probleem niet alleen, het helpt ook om concrete doelen en interventies te formuleren. De doelen en interventies kunnen zich richten op klachten (K), omstandigheden (O) en persoonlijke stijl (P). In de dagelijkse praktijk bestaat het KOP-model uit vijf stappen, te weten:

  1. Creëren van overzicht met het KOP-schema
  2. Bespreken van samenhang: beschrijvende diagnose (K= O + P)
  3. Formuleren van doelen en aanpak
  4. Uitvoeren van het plan van aanpak
  5. Terugvalpreventie

Onze behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Dit wordt zo nodig aangevuld met EMDR en mindfulness.

Wordt Basis GGZ vergoed door mijn verzekeraar?

Je behandeling valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat de behandeling door jouw zorgverzekeraar vergoed wordt als je een verwijzing hebt van je huisarts. Jij betaalt wel eigen risico.

Bij gecontracteerde verzekeraars wordt de behandeling over het algemeen volledig vergoed, bij niet-gecontracteerde verzekeraars moet hier in sommige gevallen een afspraak over gemaakt worden. Bekijk hier of wij een contract hebben met jouw verzekeraar.

Kan ik mijn naasten bij de behandeling betrekken?

Naar aanleiding van de bij jou vastgestelde problematiek en de behandeling hiervan kan het nuttig zijn om je naasten bij de behandeling te betrekken. Je kunt dit bespreken met je behandelaar. Vervolgens nodigen we jou en je naaste(n) uit voor een gezamenlijk gesprek. De mensen die dichtbij je staan kunnen vaak aanvullende inzichten bieden in je problematiek. Ook spelen ze vaak een belangrijke rol in jouw herstel.

Wat als ik toch meer zorg nodig heb?

In sommige gevallen blijkt dat verdere behandeling gewenst is. Daarom bieden we naast Generalistische Basis GGZ ook Specialistische GGZ. Wil je meer weten over passende geestelijke gezondheidszorg? Op deze pagina van de Rijksoverheid lees je meer algemene informatie over de verschillende soorten GGZ.