Onze missie en visie

Missie

Castle Craig is een zorginstelling waar alcoholisme en andere verslavingen behandeld worden als een fysieke, mentale en spirituele ziekte.

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij de betrokkenheid en het respect voor iedere patiënt bovenaan staan.

Het doel van de behandeling is dat patiënten volledig herstellen en de kwaliteit van hun leven vergroten. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat onthouding van middelen en de blijvende steun vanuit het 12-stappen programma van essentieel belang zijn.

Visie

Bij Castle Craig verlenen wij deskundige en respectvolle zorg, altijd met de patiënt als middelpunt. Wij stemmen onze zorg af op de individuele behoeftes van de patiënt en bieden daarmee wij een vraaggericht aanbod. Ons behandelaanbod betrekt de familie bij de behandeling, zodat het hele systeem herstellend is.

Verslaving is een destructieve ziekte die zijn weerslag heeft op de verslaafde mens en hun betrokkenen. Ons deskundig multidisciplinaire team biedt professionele hulp in een ambulante en/of klinische setting waar levens worden getransformeerd en hoop op herstel weer wordt verkregen.