Informatie over verslavingen

Verslavingen

Verslaving is een ziekte waarbij je fysiek en/of mentaal afhankelijk bent geraakt van een middel of een gewoonte. Het gebruik van een middel of het handelen naar een gewoonte heeft niet langer te maken met iets ‘willen’ maar met ‘moeten’. Verslaving is een chronische en progressieve, maar gelukkig ook behandelbare ziekte.

De visie van Castle Craig

Hoewel er verschillende opvattingen zijn over wat een verslaving is, is het belangrijk dat je altijd in gedachten houdt dat verslaving een ziekte is. Het heeft niets te maken met een gebrek aan wilskracht, zoals vaak wordt gedacht. Juist de beslissing om geholpen te willen worden, zien wij als een blijk van moed en is de eerste stap naar herstel.

Onze behandelingen richten zich op het bereiken van geheelonthouding, een voorwaarde voor een langdurig herstel. Welke zorg je nodig hebt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en de ernst van de verslaving, daarom bieden we zowel ambulante als klinische zorg.

Het doel van de behandeling is dat patiënten volledig herstel genieten en de kwaliteit van hun leven kunnen vergroten, waarbij wij er van overtuigd zijn dat onthouding van middelen en de blijvende steun vanuit het 12-stappen programma van essentieel belang
zijn. Deelname aan zelfhulpgroepen wordt zowel tijdens als na je behandeling aangeraden.

Hoe herken ik een verslaving?

Een verslaving is vaak moeilijk te herkennen, omdat het meestal een geleidelijke verandering betreft. Hierdoor is het vaak lastig een verslaving bij een ander of bij jezelf te herkennen. Twijfel je? Bekijk de criteria volgens de DSM en lees verder over hoe je een verslaving herkent.

Welke soorten verslavingen zijn er?

We maken een onderscheid tussen verschillende soorten verslavingen. De eerste soort zijn verslavingen aan middelen of substanties die een directe werking op de hersenen hebben. De tweede soort zijn verslavingen aan medicijnen, zoals angstdempers en slaapmiddelen. Tot slot onderscheiden we gedragsverslavingen, zoals gok- en seksverslavingen.

Bij middelen die een directe werking hebben op de hersenen spreken we ook wel van een lichamelijke verslaving. Bij andere middelen en gedragsverslavingen spreken we over het algemeen van geestelijke verslaving.

Aanvullende informatie

Wil je meer weten over verslavingsklinieken, verslavingszorg of stoppen met alcoholgebruik? Lees meer achter de volgende links. 

Hulp bij een verslaving

Wil je van je verslaving afkomen? Of ken je iemand die hulp nodig heeft? Schakel dan altijd de hulp in van een professional. Afkicken zonder hulp kan gevaarlijk zijn. Daarnaast vergroot je met behandeling de kans op een langdurig herstel. Wil je de eerste stap zetten? Dan kan je het onderstaande formulier invullen.

Jeroen vertelt over zijn verslaving