Informatie over Wachttijden

Wij streven ernaar om binnen twee weken een intakegesprek te plannen en nadat de diagnose is gesteld aansluitend een behandeling te starten. Wij hebben op dit moment geen wachttijden voor behandeling. Je kan direct bij ons terecht.

Castle Craig heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars waardoor je direct terecht kunt. De wachttijd voor klinische behandeling is alleen bij CZ en Menzis langer, zoals onderstaand toegelicht.

CZ en Menzis verzekerden; Er is geen contract afgesloten met deze verzekeraars voor de klinische zorg, waardoor langere tijd nodig is in verband met aanvragen van bevestiging dat de behandeling vergoed wordt.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je daarbij ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 7 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Definities

Aanmeldingswachttijd

Het aantal weken tussen het moment dat jij of jouw verwijzer een eerste afspraak maakt bij Castle Craig voor een intakegesprek, tot het moment dat je terecht kunt.
Voor de bepaling van de aanmeldingswachttijd wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. De wachttijden kunnen in de praktijk afwijken.

Behandelingswachttijd

Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.
Het gemiddelde betreft de wachttijd van alle behandelingen in de laatste twee maanden.