NederlandsEnglish
Bel vandaag

088 – 770 70 77

ma t/m vrij 09:00 tot 17:00 in het weekend 12:00 tot 16:00
Bel vandaag

088 – 770 70 77

ma t/m vrij 09:00 tot 17:00 in het weekend 12:00 tot 16:00

 

Wij werken met korte wachttijden en heten je graag welkom in één van onze locaties. Hieronder de actuele wachttijden, deze worden wekelijks bijgewerkt. Deze informatie is bijgewerkt tot 17 januari 2023.

Bij ontvangst van de verwijzing (via Zorgdomein) bellen we voor alle locaties dezelfde dag voor het aanmeldgesprek en plannen dan samen de intake.

De wachttijd tot de eerste afspraak (intake):

 • 3 weken in Den Haag
 • 3 weken in Amsterdam
 • 2 weken in Rotterdam
 • 2 weken  in Zeist
 • 1 week in Roermond

De wachttijd van intake tot individuele behandeling: 

 • 2 weken in Den Haag
 • 2 weken in Amsterdam
 • 6 weken in Rotterdam
 • 1 week in Zeist
 • 1 week in Roermond

De wachttijd tot een klinische behandeling:

De wachttijd tot een klinische behandeling verschilt per verzekeraar. Onderstaand per verzekeringsgroep de wachttijden. Wij geven een gemiddelde weer en dit kan dus betekenen dat jouw wachttijd afwijkt, deze kan dus ook korter zijn.

 • ENO – geen mogelijkheid tot behandeling
 • CZ – geen klinische mogelijkheid
 • VGZ – 6 weken – machtigingsaanvraag nodig voor opname
 • Menzis – 6 weken – idem
 • Achmea – 1 maand
 • DSW – 1 maand
 • VRZ – 1 maand
 • ASR – 1 maand
 • Caresq – 1 maand

Castle Craig heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars waardoor je snel terecht kan. De wachttijd voor klinische behandeling is alleen bij ongecontracteerde verzekeraars langer, zoals onderstaand toegelicht. 

Ongecontracteerde verzekeringen; Er is geen contract afgesloten met deze verzekeraar voor de klinische zorg, waardoor langere tijd nodig is in verband met aanvragen van bevestiging dat de behandeling vergoed wordt.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je daarbij ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 7 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Definities

Aanmeldingswachttijd

Het aantal weken tussen het moment dat jij of jouw verwijzer een eerste afspraak maakt bij Castle Craig voor een intakegesprek, tot het moment dat je terecht kunt.

Behandelingswachttijd

Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.