1. Home
  2.  » 
  3. Aanmelden Castle Craig
  4.  » Informatie over Wachttijden

Informatie over wachttijden

Deze informatie is bijgewerkt op: 15 mei 2020.

We doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Hieronder vind je de gemiddelde wachttijd per vestiging. Deze worden eens per maand bijgewerkt. Let op: in verband met het coronavirus bieden we momenteel geen klinische behandeling. De overige behandelingen gaan wel door, veelal op afstand.

Wanneer je je hebt aangemeld, nemen wij contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. De gemiddelde wachttijd bedraagt:

De wachttijd tot een eerste gesprek (intake)

  • 1 week in Den Haag
  • 1 week in Amsterdam
  • 1 week in Rotterdam

De wachttijd van intake tot individuele behandeling  

  • 4 weken in Den Haag
  • 3 weken in Amsterdam
  • 2 weken in Rotterdam 

De wachttijd tot een klinische behandeling

Vanwege de maatregelen ten gevolge van het coronavirus bieden wij momenteel geen klinische behandeling. Heb je een vraag over ons huidige behandelaanbod? Neem dan contact op via het contactformulier onderaan de pagina of bel naar 088 – 770 70 77.

Castle Craig heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars waardoor je direct terecht kunt. De wachttijd voor klinische behandeling is alleen bij ongecontracteerde verzekeraars langer, zoals onderstaand toegelicht.

Menzis, CZ & Eno verzekerden: Er is geen contract afgesloten met deze verzekeraar voor de klinische zorg, waardoor langere tijd nodig is in verband met aanvragen van bevestiging dat de behandeling vergoed wordt.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je daarbij ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 7 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Definities

Aanmeldingswachttijd: Het aantal weken tussen het moment dat jij of jouw verwijzer een eerste afspraak maakt bij Castle Craig voor een intakegesprek, tot het moment dat je terecht kunt.

Behandelingswachttijd: Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Hulp nodig?

Bel vandaag

088 - 770 70 77

ma t/m vrij 09:00 tot 17:00
weekend 12:00 tot 16:00