Informatie over Wachttijden

Wij werken met zeer korte wachttijden en heten je graag welkom in één van onze locaties. Wij geven een gemiddelde weer en dit kan dus betekenen dat jouw wachttijd afwijkt, deze kan dus ook korter zijn. Hieronder de actuele wachttijden, deze worden maandelijks bijgewerkt.

De wachttijd van intake tot individuele behandeling  

  • 1 week in Den Haag
  • 1 week in Amsterdam
  • 1 week in Rotterdam

De wachttijd tot een eerste gesprek (intake)

  • 3 weken in Den Haag
  • 3 weken in Amsterdam
  • 3 weken in Rotterdam

De wachttijd tot een klinische behandeling

De wachttijd tot een klinische behandeling is gemiddeld 3 weken. Dit betreft een gemiddelde wat kan betekenen dat jouw wachttijd afwijkt, deze kan dus ook korter zijn.

Deze informatie is bijgewerkt op 6 maart 2020.

Castle Craig heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars waardoor je direct terecht kunt. De wachttijd voor klinische behandeling is alleen bij Menzis langer, zoals onderstaand toegelicht.

Menzis verzekerden; Er is geen contract afgesloten met deze verzekeraar voor de klinische zorg, waardoor langere tijd nodig is in verband met aanvragen van bevestiging dat de behandeling vergoed wordt.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je daarbij ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 7 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Definities

Aanmeldingswachttijd

Het aantal weken tussen het moment dat jij of jouw verwijzer een eerste afspraak maakt bij Castle Craig voor een intakegesprek, tot het moment dat je terecht kunt.

Behandelingswachttijd

Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.