Soorten verslaving

Middelenverslaving

Een middelenverslaving is een verslaving die in stand gehouden wordt door het continue gebruik van een middel of substantie, die op zichzelf verslavend is doordat het een directe werking in de hersenen heeft. Dit noemt men een psychoactief middel of drug. Er bestaan 3 verschillende categorieën psychoactieve middelen, namelijk:

De stimulerende middelen zoals amfetamine, cocaïne en XTC.

De verdovende middelen zoals alcohol, heroïne, opium en marihuana.

Verder bestaan er nog bewustzijnsveranderende of in de volksmond geestverruimende middelen, zoals LSD en paddo’s.

Medicijnverslaving

Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft, voor een deel omdat het legale middelen betreft, is verslaving aan medicatie en dan met name aan angstdempers en slaapmiddelen, de zogenaamde benzodiazepinen als diazepam, oxazepam en lorazempan en aan pijnstillers op basis van opiaten. Deze laatste categorie heeft in de Verenigde Staten tot een heuse volksepidemie geleid.

Stilzwijgend worden vaak jarenlang herhalingsrecepten opgehaald, totdat de arts ingrijpt of de patiënt niet meer genoeg heeft aan zijn dosis en vervolgens andere wegen gaat zoeken om de verslaving in stand te houden.

Lichamelijke en geestelijke verslaving

Binnen de verslaving aan een stof wordt er ook gesproken over een lichamelijke en geestelijke verslaving.

Een lichamelijke verslaving houdt in dat het menselijk lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt en zich heeft aangepast aan die stof. Wordt er in zo’n geval gestaakt met het gebruiken van die stof, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit noemt men onthoudingsverschijnselen. Het steeds meer nodig hebben van een verslavende stof om hetzelfde effect te bereiken noemt men tolerantie, wat vrijwel altijd voorkomt bij een verslaving.

Bij geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een stof verlangen dat alle gedachten draaien om het gebruiken en verkrijgen van die stof. De mentale verslaving kan de chemische balans binnen de hersenen verstoren en daardoor ook een daadwerkelijke lichamelijke invloed hebben.

Andere verslavingen

We bieden in Castle Craig Hospital speciale behandelgroepen voor mensen die naast een middelenverslaving zoals een alcohol– en/of drugsverslaving, ook andere verslavingen hebben. Bij Castle Craig behandelen we alle verslavingen mee. Echter niet als een op zichzelf staande verslaving. Verslaafd zijn aan werk, seks of anders is een gedragsprobleem dat je leven ernstig kan verstoren. Voorbeelden zijn onder anderen:

Gokverslaving
Gameverslaving
Seksverslaving
Werkverslaving
Koopverslaving