Dagbehandeling

Ambulante dagbehandeling voor verslaving

Castle Craig Nederland biedt dagbehandeling aan. Deze behandeling beslaat 4 dagdelen per week en bestaat uit een combinatie van groepstherapie, psycho-educatie en individuele gesprekken die een persoon met een verslaving in staat stellen meer controle te krijgen over de verslaving. De dagbehandeling duurt zes tot twaalf weken.

De dagbehandeling wordt aanbevolen wanneer opname niet noodzakelijk is of wanneer opname niet mogelijk is. Dagbehandeling kan ook een vervolgtraject van de klinische behandeling in Schotland zijn.

Bij de start van de dagbehandeling wordt er een individueel behandelplan opgesteld. Je krijgt een individuele behandelaar toegewezen, die buiten de groepstherapieën beschikbaar is voor individuele gesprekken.

De dagbehandeling is een groep met daarin maximaal 12 personen. Wekelijks worden behandeldoelen opgesteld waaraan gewerkt wordt tijdens de groepstherapie. Dit zijn opdrachten die aansluiten bij je individuele proces. Verder wordt er dieper ingegaan op wat verslaving is en worden er lezingen gegeven over verslavingen en verslavingsgedrag in het algemeen en andere verslavingsgerelateerde onderwerpen.