Gedragsverslavingen

Naast verslavingen die gebonden zijn aan middelen, zoals alcohol en drugs, zijn er ook mensen verslaafd aan bepaald gedrag of handelingen. Binnen de verslavingszorg, onderscheiden we deze vormen van verslaving als ‘gedragsverslaving’. Veel voorkomende gedragsverslavingen zijn; gokken, sex en ‘gaming’. Dit komt doordat deze gedragingen makkelijk tot een gevoel van voldoening en beloning leiden, waardoor ze een uitstekend middel zijn om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Gedragsverslavingen komen overal voor en vaak ontstaan vaak uit op het eerste gezicht onschuldige gedragingen zoals het gebruik van het internet of een smartphone.

Een verslaving aan alcohol en/of drugs én gedragsverslaving hebben veel overeenkomsten met elkaar;

  • Beide verslavingen worden gekenmerkt door het obsessief compulsieve karakter van de activiteit;
  • Er is sprake van ontwenningsverschijnselen bij langere onthouding of poging tot stoppen zoals veranderingen in de stemming;
  • Door obsessie voor het gebruik worden van andere (dagelijkse) activiteiten verwaarloost of vermeden.

Behandeling

In onze kliniek in Schotland behandelen we gedragsverslavingen door middel van het Castle Craig Model: cognitieve gedragstherapie, groepsbehandeling, informatieve lezingen en andere gespecialiseerde therapieën.

Wat is anders bij gedragstherapie?

Gedragsverslavingen onderscheiden zich van alcohol- en drugsverslaving vanwege het feit dat er geen lichamelijke schade ten gevolge van de verslaving optreedt, maar het is een misverstand dat men gedurende de ontwenningsfase van gedragsverslavingen geen lichamelijke klachten ondervindt. Gokverslaafden bijvoorbeeld kunnen tijdens de ontwenning symptomen als hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en een bemoeilijkte ademhaling ervaren.

Als gevolg van de verslaving hebben veel mensen die lijden aan de gevolgen van een gedragsverslaving vaak een verstoord denkpatroon, veel onverwerkte emotionele problemen en een hardnekkige obsessie om het verslaafde gedrag te blijven uitvoeren. Dit maakt de behandeling voor dit type verslaving altijd een bijzondere uitdaging.

In onze kliniek in Schotland helpen we patiënten zich te richten op de praktische stappen die nodig zijn om de verstoorde manier van denken en het verslavingsgedrag te doorbreken en vervolgens te veranderen. Zo helpen we bijvoorbeeld gokverslaafden om op een constructieve en rationele manier hun problemen op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn: financieel schuldbeheer en sociale vaardigheden zoals assertiviteit en het leren ‘nee’ zeggen of weigeren.

Mensen die aan een gedragsverslaving lijden ondervinden vaak niet de krachtige en onmiddellijke ‘rush’ die alcohol- en drugsverslaafden ervaren, tijdens de behandeling zien we dan ook een sterker denkpatroon dat voor ontkenning van de verslaving zorgt. Een persoon met een gedragsverslaving moet voortdurend werken aan de mentale kant van de verslaving met als resultaat dat men gedwongen is om constant het verslavingsgedrag te herhalen. Om reden hiervan kan een gokverslaafde soms wel uren achter elkaar in een casino verblijven en een ‘shopaholic’ kan daarom uren in warenhuis spenderen om steeds weer opnieuw dat ene perfecte kledingstuk te vinden.

Dit ingewikkelde gedragsmatig proces moet zorgvuldig worden ontrafeld en geanalyseerd.

Diegene die onder de gevolgen van een gedragsverslaving lijden moeten vaak een ingrijpende gedragsverandering ondergaan om de controle over hun leven te herwinnen. Gedragsverslaafden moeten als het ware weer leren om verantwoordelijkheid voor hun gedrag te nemen.

Onze kliniek in Schotland voorziet in gespecialiseerde therapeuten en een hooggekwalificeerd medisch team waarmee we gedragsverslaafden helpen van een verslaving af te komen, hun persoonlijk leven weer op te bouwen.