Cocaïne- & Drugsverslaving

De gevolgen van een drugsverslaving

Misbruik en afhankelijkheid van drugs hebben negatieve gevolgen voor mensen, hun families en de maatschappij als geheel. Er zijn verschillende redenen waarom mensen drugs gebruiken, maar meestal begint het met experimenteel en recreatief gebruik.

Middelenafhankelijkheid of een stoornis in het gebruik van middelen zijn andere benamingen voor drugsverslaving. Deze termen wijzen op het herhaaldelijk gebruiken van drugs ondanks negatieve gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Drugsverslaving is een complexe, progressieve en chronische hersenziekte, die vaak niet op basis van wilskracht kan worden overwonnen.

Drugsverslaving komt voor in alle lagen van de bevolking. De gevolgen ervan zijn vaak lange tijd onherkenbaar. De persoon die lijdt aan verslaving ervaart meestal gevoelens van schaamte en schuld. Personen die lijden aan verslaving proberen dit vaak zo lang mogelijk geheim te houden of ontkennen de problemen – vaak ook voor zichzelf.