Wat is verslavingszorg?

Verslavingszorg is een tak binnen de gezondheidszorg welke gericht is op het bieden van hulp aan mensen met een verslaving. Verslaving lijdt in het geval van middelengebruik tot een 1verandering in de hersenen. De problematiek die verband houdt met verslaving speelt vaak niet enkel op psychologisch niveau, maar ook sociaal en fysiek. Verslaving aan middelen is dan ook opgenomen in de “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” ook wel bekend als de DSM 5. 

Behandeling in de verslavingszorg

Behandeling binnen de verslavingszorg bestaat in de lichtste vorm doorgaans uit ambulante behandeling. Dit zijn gesprekken met een behandelaar. De detoxificatie (het stoppen met gebruik van middelen) doet de patiënt in de eigen omgeving. Hiervoor kunnen middelen worden voorgeschreven om dit proces lichter te maken. Intensievere behandeling is de dagbehandeling waarbij een patient een of meerdere dagen per week in behandeling is in een instelling. De meest intensieve behandeling vindt plaats na opname in een kliniek voor verslavingszorg. De patient verblijft en overnacht dan in een kliniek, in de volksmond vaak afkickkliniek genoemd.

Kans op herstel

Herstel van verslaving is niet eenvoudig en een hoge motivatie bij de patiënt is van belang. Uiteraard draagt de kwaliteit van de aanbieder ook bij. Castle Craig is een gerenommeerde instelling met excellente cijfers boven het landelijk gemiddelde, waar het aankomt op de kans op herstel. Hier lees je meer over de resultaten van behandeling bij Castle Craig.

Behandeling wordt vergoed

Behandeling bij Castle Craig wordt doorgaans vergoedt door de zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Ook indien er geen contract is wordt je behandeling vergoed, soms duurt de aanmelding dan iets langer. Hier lees je meer informatie over vergoeding door de zorgverzekeraar vind je hier.

Meld je nu aan

Reken af met je verslaving. Vul onderstaand formulier in of meld je direct aan en reken af met je verslaving.