Metamfetaminen (crystal meth)

De volledige naam van meth, beter bekend als crystal meth, is metamfetamine. Metamfetamine is een synthetische drug, vergelijkbaar met amfetamine. Meth zorgt voor een krachtig euforisch gevoel, merkbaar tot wel 16 uur na gebruik. Het is een zeer verslavend middel; gebruikers willen heel snel een volgende dosis.

Hulp nodig bij een meth verslaving?

Stoppen met crystal meth kan erg moeilijk zijn door de hevige ontwenningsverschijnselen. Castle Craig kan helpen. Schakel professionele begeleiding in als je wil stoppen. 

Wat is het?

Meth is een wit, geurloos, bitter kristalpoeder dat makkelijk oplost in water of alcohol en wordt geslikt, gesnoven, geïnjecteerd of gerookt. Meth is relatief goedkoop om te maken. Een grote hoeveelheid chemicaliën waaronder accuzuur, ammoniak en andere giftige chemicaliën worden gebruikt bij het fabriceren ervan. Pure meth is een soort wit poeder, maar dit wordt maar zelden verkocht aan gebruikers. De meth die wel verkocht wordt is gemixt met giftige chemicaliën en is donkergeel of bruin van kleur.

Wat doet het?

De werking van meth is dat het de aanmaak van dopamine zeer sterk stimuleert in de beloningscentra van je hersenen. Deze dopamine zorgt voor een intens gevoel van euforie, dat door gebruikers die het roken, snuiven of spuiten vaak wordt beschreven als een ‘rush’ of een ‘kick’. Langdurig en chronisch meth-misbruik verandert de werking en het functioneren van het brein ingrijpend. De bewegings- en spraakvaardigheden nemen bijvoorbeeld af. Recente onderzoeken naar chronische meth gebruikers hebben ook aangetoond dat er grote wijzigingen zijn in het functionele en structurele gedeelte van het brein, dat geassocieerd wordt met het vermogen om emoties te voelen en dingen te kunnen herinneren.

De effecten van crystal meth

Zelfs een kleine hoeveelheid meth kan zorgen voor de zelfde fysieke effecten als die van cocaïne of amfetaminen, zoals toegenomen alertheid, toegenomen fysieke activiteit van de gebruiker, afgenomen eetlust, versnelde ademhaling, versnelde en onregelmatige hartslag, toegenomen bloeddruk en een verhoogde lichaamstemperatuur.

Methverslaafden die niet aan hun dosis kunnen komen zijn berucht: ze staan bekend om hun buitengewoon agressieve en brutale gedrag. Ze hebben vaak geen enkele vorm van redelijkheid, rationeel beoordelingsvermogen of empathisch vermogen meer over.

Gezondheidsrisico´s

Langdurig meth-misbruik heeft zeer veel negatieve gezondheidsconsequenties, zoals extreem gewichtsverlies, ernstige tand- en mondproblemen, angsten, verwarring, slapeloosheid, ernstige stemmingswisselingen en agressief gedrag. Chronische meth gebruikers vertonen vaak een aantal psychotische gedragingen zoals paranoia, hallucinaties zoals ‘dingen zien’ en ‘stemmen horen’ en waanideeën (bijvoorbeeld het idee dat er insecten onder je huid kruipen).

Meth-gebruikers besmetten elkaar vaak met hepatitis en HIV. De effecten van meth kunnen het beoordelingsvermogen aantasten en remmingen wegnemen waardoor gebruikers snel onverantwoorde risico’s nemen.

De ontwenningsverschijnselen

De ontwenningsverschijnselen pieken na 2 a 3 dagen en nemen na een week of tien dagen weer af. Lichte symptomen zijn stemmingswisselingen en geïrriteerdheid. Zin om toch weer te gebruiken en slaapproblemen kunnen enige weken duren, terwijl sommige ex-gebruikers dagen, weken of zelfs maanden depressief kunnen zijn.

Behandeling van meth-verslaving bij Castle Craig

Castle Craig heeft meer dan 25 jaar ervaring als het gaat om het behandelen van drugs- en alcoholverslaving, zoals de behandeling van verslaving aan meth of metamfetamine.

De eerste stap van de behandeling is een intensieve detox. De patiënt wordt iedere vier uur door een verpleger in de gaten gehouden. De detox van meth is heel zwaar en de drugs worden de eerste paar dagen nog toegediend om ervoor te zorgen dat het proces fysiek dragelijk is.

In Nederland werken we samen met detox-klinieken.

Kijk op de pagina over ‘Onze Verslavingszorg’ voor meer informatie over onze verschillende programma’s voor verslaving.