Ketamine

Wat is Ketamine?

Ketamine is een verdovings- en narcosemiddel dat tevens als recreatieve drug wordt gebruikt. Het middel wordt ook voor dieren gebruikt. Men spreekt daarom soms ook over een paardenverdovingsmiddel. Andere bijnamen voor de drug zijn special k, vitamine k en keta.

Het is verkrijgbaar als een poeder en in vloeibare vorm. Meestal wordt de vloeistof uitgekookt en in poedervorm gesnoven, maar het kan ook oraal, rectaal of intraveneus toegediend worden worden. Als het middel wordt gespoten ontstaan snel ernstige dissociatieve effecten.

Wat zijn de bijwerkingen?

Ketamine heeft verschillende bijwerkingen zoals verwardheid, misselijkheid, overgeven, buikpijn en bewusteloosheid. In lage doseringen maakt het de gebruiker dromerig. In hogere doses ervaren gebruikers een psychedelische en soms dissociatieve effecten. De gebruikers lijken wakker, maar reageren niet meer op prikkels. Ook kunnen evenwicht en tastzin verstoord worden. Om de hallucinogene werking tegen te gaan wordt in de medische wereld Benzodiazepine toegevoegd.

Wat is een K-hole?

Bij het gebruik van grotere doses ketamine en voornamelijk bij het spuiten van dit middel kan een effect optreden dat men een K-hole noemt. Gebruikers vergelijken dit met een bijna-doodervaring: ze hebben het idee dat de geest het lichaam verlaat en ze in een tunnel terecht komen.

Is Ketamine verslavend?

Ketamine is een zeer verslavende drug. Bij regelmatig gebruik bouwt men daarnaast tolerantie voor het middel op waardoor ze steeds meer nodig hebben voor hetzelfde effect. Daarnaast kun je ook geestelijk afhankelijk raken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je (bepaalde) gelegenheden niet meer leuk vindt als je niet kunt gebruiken.

Ondanks de gevaren van het middel wordt het middel steeds populairder. Zo rapporteert het Trimbos Instituut bijvoorbeeld dat er signalen zijn voor een toenemende interesse in het middel. In 2016 gaf 17% van de party- en festivalbezoekers aan het middel te hebben gebruikt. Een jaar later was dit percentage gestegen naar ruim 33%. Ook bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem wordt het middel steeds vaker aangeboden. Dit wijst erop dat het middel steeds toegankelijker wordt.