amfetamine in nederland - Castle Craig Verslavingszorg

Amfetamine in Nederland

Ons kleine Nederland is helaas groot in het produceren van drugs. Het is zelfs bekend dat het in Nederland makkelijk is om aan synthetische drugs zoals amfetamine en XTC te komen. Door de lage prijzen en versnipperde bestrijding van drugscriminaliteit blijft de handel van amfetamine in Nederland een probleem.

Amfetamine: gebruik en verslaving in Nederland

Jaarlijks blijft de productie van amfetamine binnen Nederland stijgen. Zo werd er in 2017 614 miljoen gram amfetamine en 972 miljoen XTC pillen. Dit had een geschatte waarde van tussen de 18.9 en 21.7 miljard euro.  Volgens onderzoekers komt deze stijging doordat het gevaar van de drugsindustrie in Nederland onderschat wordt en de straffen voor drugshandel hier relatief laag zijn vergeleken met andere landen. 

Hierdoor wordt de Nederlandse drugsindustrie onderschat en ontbreekt de prioriteit in het bestrijden hiervan. Met als gevolg dat de politie niet ins staat is om de amfetamine handel effectief aan te pakken. 

Uit onderzoek anno 2016 is gebleken dat 4.4% van de Nederlandse bevolking wel eens amfetamine gebruikt. Hiervan zouden ongeveer 20.000 mensen wekelijks amfetamine gebruiken. 1.800 van deze gebruikers werd uiteindelijk opgenomen in een kliniek vanwege een amfetamineverslaving.

De effecten van Amfetamine

Stimuli zoals amfetamine worden door gebruikers gebruikt om beter te presteren. Bij inname van amfetaminen wordt de snelheid waarmee lichaam en hersenen met elkaar communiceren verhoogt. Hierdoor worden onder andere de focus en concentratie verbetert. 

Tevens zorgen stimuli er voor dat het dopamine gehalte in het brein toeneemt. Dopamine is een neurotransmitter (een boodschapperstof in de hersenen) die wordt geassocieerd met plezier en beloning, maar ook met initiatief, activiteit en het hebben van een drive. Door de inname van deze stimuli kan je een euforisch effect krijgen. Dat gebeurt wanneer je een hoge doses binnen krijgt. De communicatie tussen de hersencellen wordt verstoord en een tijdelijk gevoel van euforie doet zich voor. Wanneer amfetamine vermalen wordt en vervolgens wordt gesnoven of geïnjecteerd, kunnen de euforische effecten versterkt worden. 

Doordat het euforische effect als prettig ervaren kan worden door de gebruiker, kan het risico op verslaving toenemen. Daarnaast heeft amfetamine ook een een aantal korte termijn en lange termijn risico’s. Hoe groter je dosis en hoe vaker je gebruikt, hoe groter de kans op problemen is. Lange termijn risico’s kunnen zijn: hersenschade, depressie, gebitsschade, schade aan de neus en zelfs impotentie bij mannen en verminderde ongesteldheid bij vrouwen.

Niet alleen slecht voor de mens maar ook voor de natuur

Drugscriminaliteit wordt ook wel gezien als milieucriminaliteit, want drugs zoals amfetamine zijn niet alleen slecht voor je gezondheid, ze zijn ook slecht voor de natuur. Omdat de productie van drugs toeneemt, zijn er ook steeds meer drugslabs. Deze drugslabs dumpen hun afval vaak illegaal en op plekken waar het afval veel schade kan aanrichten. Eén kilo amfetamine creëert maar liefst 20 tot 30 kilo restafval. Dit wordt met alle gevolgen van dien in de natuur gedeponeerd.

Behandeling tegen een amfetamineverslaving

Heb je een amfetamineverslaving en wil je er wat tegen doen? Wacht dan niet en meld je aan. Castle Craig heeft een ervaren team klaarstaan die je graag helpt in je strijd tegen je verslaving.

Een behandeling ziet er als volgt uit: we beginnen met het opstellen van een persoonlijk behandelplan. De volgende stap is detoxificatie. Afhankelijk van de ernst van de amfetamineverslaving wordt gekozen voor een klinische of ambulante behandeling. Kijk bij Onze Verslavingszorg voor meer informatie over ons behandelaanbod.