Dagbehandeling

Opname niet noodzakelijk of niet mogelijk? Ambulante dagbehandeling voor verslaving

Onze dagbehandeling bestaat uit een combinatie van groepstherapie, psyscho-educatie en individuele gesprekken die een persoon met een verslaving in staat stellen meer controle te krijgen over de verslaving. De dagbehandeling duurt zes tot twaalf weken.

De dagbehandeling wordt aanbevolen voor patiënten waarbij opname niet noodzakelijk is of voor wie opname niet mogelijk is. Dagbehandeling kan ook een vervolgtraject van de klinische behandeling in Schotland zijn.

Bij de start van de dagbehandeling wordt er een individueel behandelplan opgesteld. Iedere patiënt krijgt een individuele behandelaar toegewezen, die buiten de groepstherapie beschikbaar is. Naast de groepstherapie krijg je ook individuele behandeling.

De dagbehandeling is een groep met daarin maximaal 12 personen. Wekelijks worden behandeldoelen opgesteld waaraan gewerkt wordt tijdens de groepstherapie. Dit zijn opdrachten die aansluiten bij je individuele proces. Verder wordt er dieper ingegaan op wat verslaving is en worden er lezingen gegeven over verslavingen en verslavingsgedrag in het algemeen en andere verslavingsgerelateerde onderwerpen.