Ambulante dagbehandeling voor verslaving

Als opname niet noodzakelijk of niet mogelijk is, adviseert de behandelaar meestal dagbehandeling. Deze ambulante behandeling bestaat uit een combinatie van groepstherapie, psycho-educatie en individuele gesprekken. Deze combinatie biedt een persoon met een verslaving handvaten om met zijn of haar verslaving om te gaan. Op deze manier stellen we iemand in staat om meer controle te krijgen over de verslaving.

Als je eerder bent opgenomen, kan deze vorm van behandeling ook een vervolgtraject zijn. Na de klinische behandeling in Schotland adviseert de behandelaar meestal dagbehandeling. Het totale traject van dagbehandeling duurt zes tot twaalf weken.

Hoe ziet de dagbehandeling eruit?

Bij de start van de behandeling wordt een individueel behandelplan opgesteld. In dit behandelplan wordt naast groepstherapie ook individuele behandeling opgenomen. Iedere patiënt krijgt een individuele behandelaar toegewezen die buiten de groepstherapie beschikbaar is.

De groepstherapie vindt plaats in een groep met daarin maximaal 12 personen. Wekelijks worden behandeldoelen opgesteld waaraan gewerkt wordt tijdens de groepstherapie. Dit zijn opdrachten die aansluiten bij je individuele proces. Verder gaan we dieper in op wat verslaving is en worden er lezingen gegeven over verslavingen, verslavingsgedrag in het algemeen en andere aan verslaving gerelateerde onderwerpen.

 Aanvullende informatie over dagbehandeling bij Castle Craig vind je hier.