Depressie en verslaving

Iedereen heeft wel eens een slechte dag, maar als neerslachtige of sombere gevoelens langere tijd aanhouden dan spreken we van een depressie. Verslaving en depressie gaan vaak hand in hand en kunnen elkaar verergeren. Voor een langdurig herstel is het daarom belangrijk dat beide behandeld worden.

We zien vaak dat verslaving leidt tot een depressie. Andersom zien we ook dat mensen met een depressie alcohol of drugs gebruiken bij wijze van zelfmedicatie. Daarom bieden we gespecialiseerde behandeling voor mensen met deze dubbele diagnose. Maar we starten altijd met detoxificatie: pas als je nuchter bent kunnen we de depressie en verslaving behandelen.

Wat is depressie?

In de DSM-5 wordt depressie omschreven als een aandoening die gekenmerkt wordt door een sombere stemming, het verlies van interesse of plezier, slaapproblemen, vermoeidheid. Andere symptomen zijn gewichtsverlies of toename, insomnia of hypersomnia, psychomotorische agitatie, verminderd vermogen tot nadenken en recidiverende gedachten aan de dood. Als 5 of meer van deze symptomen binnen dezelfde periode van twee weken aanwezig zijn dan wordt er over een depressieve stoornis gesproken.

Om te ontsnappen aan deze gevoelens wensen veel mensen zich tot alcohol of drugs. Maar de goede gevoelens zijn tijdelijk en er is steeds meer nodig om de goede gevoelens in stand te houden. Naar verloop van tijd functioneer je niet meer goed zonder en dit roept weer gevoelens van hopeloosheid, schuld, schaamte, woede en angst op. Wat de initiële depressie weer kan versterken.

Cijfers over depressie en middelengebruik

Uit onderzoek blijkt dat bijna de 50% van de mensen in de verslavingszorg ook een psychisch probleem hebben. En 1 op de 4 mensen met een depressie voldoet aan de criteria voor middelenmisbruik en/of -afhankelijkheid.

Depressie, verslaving en behandeling

Voor depressieve klachten kunnen medicijnen voorgeschreven worden, maar daarmee is de kous nog niet af. Beter is om naar het gedrag en levensvisie. Een doel is om mensen op een andere manier naar het leven te laten kijken. De neerwaartse spiraal doorbreken. Na een succesvol afgeronde behandeling is de kans kleiner dat de depressieve klachten terugkomen.

Voordat je behandeld kan worden, moet je eerst nuchter zijn. De eerste stap is daarom altijd detoxificatie. De volgende stap is begrijpen hoe ADHD werkt en welke invloed drugs en alcohol hebben op de hersenen van een individu met ADHD. Door individuele en groepstherapie krijg je nieuwe handvaten zodat je beter om kunt gaan met de primaire en secundaire symptomen en deze symptomen leert managen zonder drugs of alcohol.

Specialist in dubbele diagnose

Heb je ADHD en ben je verslaafd? Dan spreken we ook wel van een dubbele diagnose. Voor een langdurig herstel is het belangrijk dat beide diagnoses worden meegenomen in een behandelplan. Dit is waar wij in specialiseren. Ben je klaar om af te rekenen met jouw verslaving? Meld je dan bij ons aan.