Korsakov

Alles over Korsakov. Wat is het, wat zijn de symptomen en wat te doen. 

 

Korsakov: een ernstige vorm van hersenletsel die kan optreden door jarenlange te hoge alcoholconsumptie en slechte voeding. Het resultaat hiervan zijn geheugenstoornissen die op ten duur kunnen leiden tot dementie. Hier lees je alles over wat korsakov is, hoe je het kan herkennen en wat eraan gedaan kan worden.

Wat is Korsakov?

Korsakov, ook wel bekend als het Korsakov syndroom is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen beschadigd is. Dit uit zich in de vorm van geheugenverlies, moeite met het plannen en organiseren van activiteiten en het oplossen van problemen.

Het deel van je hersenen wat informatie opslaat werkt niet meer zoals het hoort wanneer je Korsakov hebt. Hierdoor hebben mensen die hieraan lijden zowel moeite met het opslaan van informatie, als het vasthouden en terughalen ervan. Onthouden waar je woont of zelfs het weten van je eigen naam kan al een hele opgave zijn.

De symptomen

Naast geheugenverlies zijn er ook nog andere symptomen waaraan je kan herkennen of iemand aan het syndroom lijdt, namelijk: 

  • Gedesoriënteerd overkomen
  • Loop en evenwichtsstoornissen
  • Paranoïde gedrag
  • Initiatiefloos
  • Agressief gedrag
  • Depressiviteit

Oorzaak van het syndroom

De oorzaak van het korsakov syndroom is een tekort aan vitamine B1, ook wel thiamine genoemd. Dit ontstaat bij overmatig alcoholgebruik (vaak) in combinatie met slechte voeding. Thiamine is onmisbaar in het lichaam want het bevoorraad de energievoorziening van het lichaam. Daarnaast bevordert het ook een goede werking van het zenuwstelsel en de hartspier. Ook de lever krijgt het zwaar te verduren. De lever is een belangrijk orgaan wat thiamine uit onze voeding haalt. Door overmatig alcoholgebruik kan de lever dusdanig beschadigen dat het geen vitamine B1 meer kan omzetten. 

Korsakov of dementie?

Geheugenverlies, karakterverandering en gedesoriënteerd gedrag met betrekking tot tijd en ruimte zijn symptomen die veel op die van dementie lijken, maar er is wel degelijk een verschil waardoor ze zich onderscheiden van elkaar. Zo is het belangrijkste verschil dat dementie geleidelijk aan optreedt en korsakov niet. Een ander verschil is dat bij korsakov het kortetermijngeheugen is aangetast, maar het intellectuele vermogen meestal niet terwijl bij dementie alles achteruit gaat: zowel het korte en langetermijngeheugen als het intellectuele vermogen. Hoewel ze verschillend zijn van elkaar, kan korsakov op den duur leiden tot dementie.

Genezen: wat te doen?

Herstel is mogelijk, zij het zeer beperkt. Wanneer Korsakov wordt vastgesteld bij een patiënt wordt het binnen een jaar duidelijk in hoeverre de patiënt nog zou kunnen herstellen. Mits deze meteen stopt met drinken. Met beperkt herstel wordt bedoeld: zodra het vitamine B1 tekort verholpen is en de rest van van het lichaam stabiel is, is er geen verder herstel meer mogelijk. Dit betekent dat de schade aan de hersenen niet verder kan worden aangepakt en dat het geheugenverlies dus onomkeerbaar is.