Korsakov

Alles over Korsakov. Wat is het, wat zijn de symptomen en wat te doen.

 

Korsakov: een ernstige vorm van hersenletsel die kan optreden door jarenlange te hoge alcoholconsumptie en slechte voeding. Het resultaat hiervan zijn geheugenstoornissen die op ten duur kunnen leiden tot dementie. Hier lees je alles over wat korsakov is, hoe je het kan herkennen en wat eraan gedaan kan worden.

Wat is Korsakov?

Korsakov, ook wel bekend als het Korsakov-syndroom, is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen beschadigd is. Dit uit zich in de vorm van geheugenverlies, moeite met het plannen en organiseren van activiteiten en het oplossen van problemen.

Als je Korsakov hebt, werkt het deel van je hersenen wat informatie opslaat, niet meer zoals het hoort. Hierdoor hebben deze mensen moeite met het opslaan van informatie, het vasthouden en terughalen ervan. Onthouden waar je woont of zelfs het weten van je eigen naam kan al een hele opgave zijn.

De symptomen

Naast geheugenverlies zijn er ook nog andere symptomen waaraan je kan herkennen of iemand aan dit syndroom lijdt, namelijk: 

  • Gedesoriënteerd overkomen
  • Loop en evenwichtsstoornissen
  • Paranoïde gedrag
  • Initiatiefloos
  • Agressief gedrag
  • Depressiviteit

Oorzaak van het syndroom

De oorzaak van het Korsakovsyndroom is een tekort aan vitamine B1, ook wel thiamine genoemd. Dit ontstaat bij overmatig alcoholgebruik, (vaak) in combinatie met slechte voeding. Thiamine is onmisbaar in het lichaam want het bevoorraadt de energievoorziening van het lichaam. Daarnaast bevordert het een goede werking van het zenuwstelsel en de hartspier.

Door overmatig alcoholgebruik kan de lever dusdanig beschadigen dat het geen vitamine B1 meer kan omzetten uit onze voeding.

Korsakov of dementie?

Geheugenverlies, karakterverandering en gedesoriënteerd gedrag met betrekking tot tijd en ruimte zijn symptomen die veel op die van dementie lijken, maar er is wel degelijk een verschil waardoor ze zich onderscheiden van elkaar. Zo is het belangrijkste verschil dat dementie geleidelijk aan optreedt en Korsakov niet. Een ander verschil is dat bij Korsakov het kortetermijngeheugen is aangetast, maar het intellectuele vermogen meestal niet terwijl bij dementie alles achteruit gaat: zowel het korte en langetermijngeheugen als het intellectuele vermogen. Hoewel ze verschillend zijn van elkaar, kan Korsakov op den duur leiden tot dementie.

Kan Korsakov genezen worden?

Herstel is eigenlijk niet mogelijk. Het is belangrijk dat na het vaststellen van het syndroom, de patiënt meteen stopt met drinken. Als het vitamine B1 tekort verholpen is en de rest van van het lichaam stabiel is, zal er geen verdere achteruitgang plaatsvinden. De schade aan de hersenen kan niet verder worden behandeld, het geheugenverlies is dus onomkeerbaar.