De effecten van stoppen met alcohol

Effecten van stoppen met alcohol

Effecten van alcohol ontwenning

Bij alcohol verslaving, varieert de ernst van ontwenning.  Sprake kan zijn van milde symptomen. Denk aan slaapstoornissen en angst. Ernstigere, zelfs levensbedreigende symptomen komen ook voor. Denk aan delier, hallucinaties en instabiliteit. Ontwenningsverschijnselen beginnen meestal 6 tot 24 uur na de laatste drank. Deze duren maximaal een week.

Bij een alcohol ontwenningssyndroom, vertonen patiënten ten minste twee van de volgende symptomen. Handtremor, slapeloosheid, misselijkheid of braken, voorbijgaande hallucinaties, psychomotorische agitatie, angst, tonisch-clonische aanvallen en instabiliteit.

De ernst van de symptomen hangt af  van een aantal factoren: de mate van alcoholgebruik, de tijd dat iemand gebruikt en de geschiedenis van ontwenning. Maar ook van het aantal en de ernst van eerdere opnames. In veel gevallen hebben de symptomen een redelijk voorspelbaar verloop:

Zes tot 12 uur na de laatste drank beginnen ontwenningsverschijnselen zoals schudden, hoofdpijn, zweten, angst, misselijkheid of braken. Andere vergelijkbare symptomen kunnen ook in deze periode voorkomen. Twaalf tot 24 uur na stopzetting kunnen ernstigere symptomen ontstaan zoals verwarring, hallucinaties en tremor.

Medicatie bij detoxificatie

Ons medisch team begeleidt de detoxificatie periode. Waar nodig schrijft het team medicatie voor.  Deze medicatie beperkt de bovenstaande bijwerkingen en zorgt dat de detoxificatie veilig verloopt.