De effecten van alcoholontwenning

Bij een alcoholverslaving varieert de ernst van ontwenning. Meestal is dit afhankelijk van de duur en mate van het gebruik. Er kan sprake zijn van milde symptomen, zoals slaapstoornissen en angst. Maar bij langdurig gebruik kunnen ook ernstigere en zelfs levensbedreigende symptomen optreden. Denk bijvoorbeeld aan een delier (delirium of plotselinge verwarring), hallucinaties en instabiliteit. Ontwenningsverschijnselen beginnen meestal 6 tot 24 uur na het laatste gebruik en duren maximaal een week.

Bij een alcohol ontwenningssyndroom vertonen patiënten ten minste twee van de volgende symptomen. Handtremor (trillende handen), slapeloosheid, misselijkheid, braken, voorbijgaande hallucinaties, psychomotorische agitatie (rusteloze, betekenisloze bewegingen), angst, tonisch-clonische aanvallen en instabiliteit.

Wat kan je verwachten bij alcohol detoxificatie?

De ernst van de symptomen hangt af  van een aantal factoren: de mate van alcoholgebruik, de tijd dat iemand gebruikt en de geschiedenis van ontwenning. Maar ook van het aantal en de ernst van eerdere opnames. In veel gevallen hebben de symptomen een redelijk voorspelbaar verloop:

Na ongeveer 6 tot 12 uur beginnen ontwenningsverschijnselen zoals schudden, hoofdpijn, zweten, angst, misselijkheid of braken. Andere vergelijkbare symptomen kunnen ook in deze periode voorkomen. Bij ernstigere verslavingen kunnen na 12 tot 24 uur symptomen ontstaan zoals verwarring, hallucinaties en tremor.

Medicatie bij detoxificatie

Ons medisch team staat paraat en begeleidt de detoxificatie periode. Waar nodig schrijft het team medicatie voor. Deze medicatie beperkt de bovenstaande bijwerkingen en zorgt dat de detoxificatie veilig en zo comfortabel als mogelijk verloopt.