Mindfulness en terugvalpreventie

Mindfulness kom je tegenwoordig steeds meer tegen. Het is een soort meditatie die mensen in staat stelt zich met hun lichaam te verbinden. Het is volledig in het hier en nu zijn, zonder oordelen. Mindfulness is door iedereen toe te passen in het dagelijks leven. Mindful leven omvat bewustzijn, acceptatie en zelfcompassie.

“Wees een bewoner van het heden, en een bezoeker van het verleden of de toekomst.”

Velen van ons creëren zelf stress, door ons zorgen te maken over de toekomst of het verleden. We reageren op negatieve of depressieve gevoelens, in plaats van er zonder oordelen op te reageren.

Hoe mindfulness kan helpen terugval te voorkomen

sober

Mindfulness kan helpen om te voorkomen dat je terugvalt op je alcohol of drugsverslaving. Als onderdeel van de behandeling van verslaving, helpt het mensen om:
  • Zich bewust te worden van hun impulsen en triggers
  • Afstand te nemen en hun gedachten en gevoelens ten opzichte van hun trigger te observeren
  • Moeilijke gevoelens en ervaringen herkennen en erop reageren
  • Zich bewust te zijn van hun eigen acties
  • Zichzelf te accepteren zoals ze zijn, compassie voor zichzelf te vinden zonder schuldgevoel, schaamte of oordelen.