Jellenek Curve for families and addiction

Coping-mechanismen voor families

Als iemand verslaafd raakt, raakt dat de hele familie. Als de verslaving behandeld wordt, heeft de hele familie hulp nodig.

Verslaving kan een vernietigend effect hebben op families en vrienden. Eén van de meest schadelijke effecten van verslaving is het schuldgevoel, de schaamte, en het zelfverwijt die de naasten kunnen voelen. Deze gevoelens uiten zich vaak in negatieve coping-mechanismen zoals isolatie, depressie en zelfs suïcidale gedachten. Maar zo hoeft het niet te gaan.

Visuele weergave van de reis van een familie door verslaving

Deze versie van de Jellinek-curve toont de typische vooruitgang en het herstel van een familie betrokken bij een verslaving. De symptomen zijn gebaseerd op de meest voorkomende ervaringen van families in zulke situaties. De boodschap is simpel: zoek hulp.

Zonder hulp belandt men in een cirkel van schuld. Verwijt richting de verslaafde en zelfverwijt (“als ik maar harder had geprobeerd zou dit niet gebeurd zijn… als ik een betere moeder was geweest… een betere vrouw…). Die neerwaartse spiraal kan eindigen in woede en loze dreigementen, die de situatie alleen maar erger maken.

Als er hulp komt, is er een opwaartse kettingreactie. De curve toont een proces dat begint met bewustwording en acceptatie en eindigt bij vreugde en  tevredenheid met het leven.

Vrienden en familie zijn niet verantwoordelijk voor een verslaving

Het is geen toeval dat bewustzijn de eerste stap naar herstel is. Families moeten gaan inzien dat ze niet verantwoordelijk zijn voor een verslaving. Het is niet hun fout en niet hun schuld. Het is geen gedrag dat ze kunnen beïnvloeden, en geen familie kan de ziekte die verslaving is, genezen.

Degenen die geraakt worden door verslaving hebben hulp nodig

Lang niet iedereen weet dat er ook professionele hulp beschikbaar is voor families. Vaak wordt alleen de verslaafde patiënt behandeld, en de familie buiten beschouwing geladen. In plaats van ontevredenheid, stress en pijn opkroppen, kunnen de naasten en vrienden van een verslaafde hulp vragen en krijgen. Van een behandelaar, verslavingskliniek of bijvoorbeeld een familiegroep van Al-Anon.

Word een deel van de oplossing

Therapie voor vrienden en familie kan verandering brengen in voor hen die gek worden van het gedrag van hun verslaafde dierbaren. Met psychologische hulp kunnen ze negatieve spiralen doorbreken, positieve coping-mechanismen aanleren en kunnen ze meehelpen aan het herstel.

Waar vind je hulp?

Al-Anon is een supportgroep voor mensen die geraakt zijn door iemand anders’ alcoholverslaving. Of het nu gaat om ouders, kinderen, partners, familieleden, vrienden of collega’s. Ze hebben ook aparte groepen voor kinderen en voor volwassen kinderen van wie de ouders drinken of dronken. Of neem contact met ons op, we helpen je graag.