Moeten ouders hun kinderen leren drinken?

Bij een grootschalige enquête onder tieners in een Engelse kustplaats, bleek dat 70 % van de  jongeren wel eens alcohol had gekregen van hun vader of moeder. Naar aanleiding hiervan heeft de politie in Groot-Brittannië een nationaal debat op gang gebracht over ouderlijke verantwoordelijkheid.

Bij een grootschalige enquête onder tieners in een Engelse kustplaats, bleek dat 70 % van de  jongeren wel eens alcohol had gekregen van hun vader of moeder. Naar aanleiding hiervan heeft de politie in Groot-Brittannië een nationaal debat op gang gebracht over ouderlijke verantwoordelijkheid.

Dr. Margaret McCann, Castle Craig’s oprichter en medisch directrice, schreef hierover: “Alcohol is verankerd in de cultuur van het Verenigd Koninkrijk. Het is voor veel mensen gebruikelijk om bij een sociale activiteit alcohol te drinken. Voornamelijk bij het avondeten en soms tijdens de lunch, na het werk of in de avonduren. Als we op vakantie zijn, of als er iets te vieren is, drinken we iets meer. En rond ons twintigste hebben de meeste mensen gemiddeld genomen nog meer gedronken.


Een familieziekte

“Maar alcohol is ook een verslavend middel. Het is onvermijdelijk dat bij sommige mensen het sociale drinken over gaat in afhankelijkheid. Die personen hebben alcohol nodig om te functioneren en blijven drinken ondanks de ernstige problemen die het veroorzaakt voor hun gezondheid, hun gezin en relaties. Dit is wat er gebeurt als iemand verslaafd raakt: alcohol en soms drugs ruïneren het leven van een verslaafde, en het leven van de mensen om hem heen. Het is de familie van de verslaafde die vaak het meest te lijden heeft onder de ravage die verslaving kan aanrichten.”

Het is mede hierdoor dat verslaving soms wordt “een familieziekte” wordt genoemd, want dit is waar de effecten van verslaving het grootst zijn. Maar er is nog een reden: onderzoek toont aan dat de kans op het ontwikkelen van alcoholisme deels genetisch wordt bepaald. De genetische opbouw die een individu erft van zijn ouders verklaart dit patroon. Levensstijl speelt echter ook een rol.

De rol van de ouder

Wat dit betekent voor ouders, en moeders in het bijzonder, is dat ze een cruciale rol spelen in het onderwijs van hun kinderen omtrent het omgaan met alcohol. Het stimuleren van kinderen om op vroege leeftijd wijn gemengd met water te drinken, is hier geen goed voorbeeld van. Er is namelijk geen bewijs dat dit soort praktijken kinderen helpt om op latere leeftijd goed met alcohol om te gaan.

Op basis van mijn ervaring, zou ik zeggen dat ouders hun kinderen überhaupt niet moeten aanmoedigen om te drinken. In ieder geval niet tot laat in hun tiener jaren. De reden hiervoor is simpel: op een bepaald punt in ons leven moeten we leren om “nee” te zeggen tegen alcohol. Dit kan op allerlei momenten zijn: na het tweede glas op de avond, tijdens de zwangerschap of na een aantal jaren van alcohol misbruik.

Sociale druk

Er is veel sociale druk die ons aanmoedigt om “ja” zeggen en een drankje te nemen. Deze “ja” is een boodschap die onze kinderen onvermijdelijk zullen horen en leren van de samenleving wanneer ze opgroeien en uit huis gaan. Maar ‘nee’ zeggen tegen alcohol is een les die alleen thuis kan worden geleerd. Op een bepaald punt in ons leven moeten we leren om nee te zeggen tegen alcohol – en de beste plek om dat te leren is thuis van onze ouders.

Als kinderen opgroeien in hun mid- en late tienerjaren – kunnen de regels worden versoepeld, maar drinken mag alleen thuis worden aangemoedigd, binnen een veilige familie omgeving.”