76% van alle patiënten van Castle Craig aan het eind van behandeling abstinent

Onze op abstinentie gebaseerde behandelvisie werpt zijn vruchten af voor patiënten. Dat bewijzen onze behandelresultaten. We meten aan het begin en het eind van de behandeling onder andere de patiënttevredenheid en het bereikte effect. De resultaten over de eerste acht maanden van 2015 liggen veel hoger dan het landelijk gemiddelde. De kwaliteitsmetingen onderbouwen dat onze visie op verslaving heel goed aanslaat.

Behandeleffect en patiënttevredenheid

Hierboven is te zien dat 76% van onze patiënten abstinent zijn aan het eind van hun behandeling.

“We zijn als organisatie trots op het feit dat onze behandelresultaten zo goed zijn. Je ziet aan de resultaten dat de behandeling bij de meeste patiënten goed aanslaat. Onze patiënten kiezen met behulp van onze behandeling vaak voor een leven zonder middelen.” licht Suzanne Wagemans, psycholoog bij Castle Craig en projectmedewerker ROM, toe.

Waarom zijn kwaliteitsmetingen zo belangrijk voor ons?

Voor de behandelaar en patiënt geven de uitkomsten van de metingen inzicht in het effect van de behandeling en de mogelijkheid om op basis daarvan de behandeling aan te passen. Binnen de Nederlandse GGZ-instellingen wordt de ROM-methode (Routine Outcome Measurement) gebruikt om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen.

Castle Craig verkrijgt met wetenschappelijk gevalideerde instrumenten inzicht in de behandelprestaties. De uitkomsten daarvan geven zorgverzekeraars de mogelijkheid de behandelprestaties objectief te kunnen beoordelen