Dubbele diagnose en behandeling

We hebben het over dubbele diagnose wanneer iemand verslaafd is aan alcohol of drugs en tegelijkertijd met een psychische aandoening zoals depressie, angstklachten, ADHD of een eetstoornis kampt. Dit wordt ook comorbiditeit of bijkomende problematiek genoemd.

Dubbele diagnose is een complexe aandoening waar geen kant en klare behandeling voor is. De symptomen en klachten kunnen per persoon erg uiteenlopen. In onze ervaring is het echter belangrijk dat de verslaving en onderliggende psychische problemen tegelijkertijd behandeld worden. Indien mogelijk doen we dat in je eigen omgeving. Maar in ernstigere gevallen zien we dat je met een dubbele diagnose meer baat hebt bij opname in een kliniek.

Wanneer is opname bij dubbele diagnose noodzakelijk?

Bij een dubbele diagnose voelt het alsof je in een vicieuze cirkel terecht bent gekomen. De verslaving versterkt de psychische problemen. De psychische problemen versterken de verslaving. Veel ggz-instellingen weten zich hier geen raad mee en kunnen slechts één van de twee behandelen. En dat terwijl verslaving en de bijkomende problematiek niet meer los te zien zijn.

De psychische problemen kunnen niet behandeld worden als je niet nuchter bent. En de psychische problemen zorgen ervoor dat je een hoog risico loopt op een terugval. Is jouw thuissituatie zo dat het niet mogelijk is om nuchter te blijven, dan biedt opname bij Castle Craig de uitkomst. In onze klinieken krijg je de intensieve behandeling die nodig is om beide problemen tegelijkertijd aan te pakken.

Verslaving en psychische problemen

Het is ook mogelijk dat psychische problemen veroorzaakt worden door de verslaving. Zo is van verschillende drugs bekend dat ze verwardheid en psychoses kunnen veroorzaken. En (langdurig) alcoholmisbruik gaat vaak gepaard met gevoelens van somberheid. Het stigma dat op verslaving rust zorgt voor gevoelens van eenzaamheid, boosheid of schaamte. “Zelfmedicatie” met drugs en alcohol verlicht deze gevoelens tijdelijk, maar leidt uiteindelijk tot een verergering van de klachten.

Meer informatie over…