EN | NL | BE | FR | RO

Voor behandeling van alcoholisme en andere verslavingen

Ambulante behandelingen

Caste Craig biedt de mogelijkheid tot ambulante behandeling voor patiënten met verslavingsproblemen of met een dubbele diagnose. Ambulante behandeling staat voor behandeling zonder opname: de patiënt woont thuis en bezoekt onze behandellocatie enige malen per week. Daar volgt de patiënt de therapie. De ambulante behandelaars zijn ervaren therapeuten, actief in een van onze vestigingen in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Het is ook mogelijk een programma te volgen via eHealth of in de avonduren. 

De ambulante behandeling bij Castle Craig Nederland is gebaseerd op een unieke combinatie van het 12-stappenplan, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. De voortgang van patiënten wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig wordt het behandelplan verbeterd.

Castle Craig biedt de volgende ambulante behandelingen aan:

Dagbehandeling

Voor sommige patiënten is opname in een kliniek niet direct noodzakelijk, niet mogelijk of niet geïndiceerd. Wekelijkse gesprekken zijn niet voldoende om het doel, een leven zonder drank en drugs, te verwezenlijken. Speciaal voor deze groep heeft Castle Craig Nederland een twaalf weken durende dagbehandeling ontwikkeld. De dagbehandeling vraagt van patiënten dat ze vaker naar de vestiging komen dan de individuele therapie, die bestaat uit wekelijkse gesprekken (zie onder). De dagbehandeling wordt ook als intenser ervaren. Bij uw intake wordt bepaald of de dagbehandeling voor de patiënt de beste behandeling is. Lees hier meer over de dagbehandeling

Individuele therapie

Een individuele therapie bestaat uit wekelijkse gesprekken. De gesprekken met de therapeut vinden één op één plaats. Patiënt en therapeut staan stil bij problemen die veroorzaakt worden door de verslaving door te praten over de verslaving zelf en de persoonlijke uitdagingen van de patiënt. Tijdens de gesprekken ligt de nadruk op succesvol herstel.

Ondersteuning voor familie

Verslaving is ook een psychosociale stoornis, die niet alleen impact heeft op het leven van de patiënt, maar ook op de directe omgeving, zoals familieleden. Bij Castle Craig Nederland besteden we daarom ook aandacht aan de directe omgeving van de patient, om ook hen bij te staan in het herstelproces.

De naaste familieleden of de persoon die de meeste verantwoording draagt voor de verslaafde, hebben misschien meer assistentie en ondersteuning nodig dan de verslaafde zelf, wanneer er met een effectief herstelprogramma wordt begonnen. Verslaving is een ziekte, maar één die een enorm emotioneel effect heeft op de naaste familieleden. Omdat de familie beïnvloed is door de verslaving van de patiënt is het voor het herstelproces van de hele familie van belang om iedereen in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. Daarnaast raden wij aan dat eventuele werkgevers en collega’s deelnemen aan het educatieve onderdeel van onze behandeling.

Tijdens de behandeling wordt de familie uitgenodigd voor een gezamenlijke sessie. Kijk op onze pagina voor familietherapie om meer te lezen over de vormen van ondersteuning die Castle Craig Nederland voor familieleden biedt.

Online behandeling (E-health)

Het ambulante behandelprogramma is uitgebreid met online behandeling. Met behulp van videoconference programma’s kunnen ook patiënten die op afgelegen plaatsen wonen profiteren van het behandelaanbod van Castle Craig. Het aanbod is blended, wat betekent dat er zowel face to face als digitaal contact is tussen patiënt en behandelaar.

Kortom, onze ambulante behandeling voor verslaving is zeer compleet. Veel patiënten met een verslaving aan alcohol, drugs of bijkomende verslavingen en stoornissen zijn geholpen door Castle Craig en leiden nu een leven in langdurig herstel. Deze patiënten hebben allen een ambulante behandeling gevolgd in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Neem contact met ons op voor een intake.