Wie zijn wij

Ruim een kwart eeuw wordt Castle Craig in één adem genoemd met succesvol herstellen van verslavingen. Deze traditie en kwaliteit hebben wij voortgezet in onze Nederlandse poliklinieken. Onze medewerkers helpen de patiënten met het starten van een nieuw leven zonder het gebruik van middelen en met de heropbouw van verbroken familierelaties.

Het behandelen van verslavingen is mensenwerk. Castle Craig beschikt dan ook over een ervaren team van zeer betrokken en positief ingestelde behandelaren en medewerkers. Een aantal van onze behandelaren is ervaringsdeskundig: oud-patiënten die zelf succesvol langdurig gestopt zijn en hun ervaringen en vaardigheden gebruiken om onze patiënten te helpen.