12 stappen Minnesota Model

Het 12-stappen Minnesota model is gebaseerd op het 12-stappenplan van de Anonieme Alcoholisten. Het bestaat uit een mengeling van ideeën en ervaringen met als doel verschillende soorten verslaving aanpakken. Het uitgangspunt is volledige abstinentie en het model betrekt hierbij spirituele waarden zoals openheid, verbondenheid, eerlijkheid en hoop. Hoewel het 12-stappenmodel geen therapiemodel is, is het een belangrijke onderliggende filosofie bij Castle Craig.

Wat zijn de 12 stappen?

Hieronder vind je de 12 stappen van het Minnesota Model. Bij iedere stap is het onderliggende principe toegevoegd.

Stap 1Ik erken dat ik machteloos ben tegenover verslaving en dat mijn afhankelijkheid onhanteerbaar is geworden – Eerlijkheid
Stap 2Ik ben tot de overtuiging gekomen dat ik door eerlijkheid, openhartigheid en bereidwilligheid, kan herstellen met behulp van anderen – Hoop
Stap 3Ik neem het besluit om actief te werken aan mijn herstel – Vertrouwen
Stap 4Ik doe een diepgaand en onbevreesd zelfonderzoek – Moed
Stap 5Ik beken aan mijzelf en aan een ander mens de ware aard van mijn fouten – Integriteit
Stap 6Ik ben bereid om aan al deze karakterfouten te werken- Bereidwilligheid
Stap 7Ik accepteer de verantwoordelijkheid voor mijn acties – Nederigheid
Stap 8Ik heb een lijst gemaakt van allen die ik heb gekwetst en ben bereid het met hen allen weer goed te maken – Vergeving
Stap 9Ik maak, waar mogelijk, het direct met deze mensen weer goed, tenzij dit hen of anderen zal schaden – Rechtschapenheid
Stap 10Ik ga door met het opmaken van mijn persoonlijke inventaris en als ik fout ben geef ik dat meteen toe – Volharding
Stap 11Ik zoek door yoga en meditatie met aandacht voor ethische principes en waarden naar de juiste beslissingen en acties – Spirituele aanwezigheid
Stap 12Na een spiritueel ontwaken als het resultaat van deze stappen, zal ik de boodschap aan anderen doorgeven en de 12 principes in al mijn doen en laten toepassen – Dienstbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

 

Religie & het Minnesota Model

In het 12-stappenprogramma wordt gesproken over God of een hogere macht. Dit wekt soms het idee dat de AA een religieuze beweging is. Hoewel de originele 12 stappen een religieuze insteek bevatten, zijn deze in de loop der jaren gemoderniseerd. Een hogere macht wordt tegenwoordig op verschillende manieren geïnterpreteerd, zoals het geloof in de mensen in de groep om je heen, waardoor de stappen ook zonder religieuze achtergrond goed gebruikt kunnen worden.

Direct hulp bij verslaving

Worstel jij met een verslaving en heb je hulp nodig? Castle Craig helpt je graag op je weg naar herstel.

✓ Vrijwel altijd volledig vergoed
✓Korte wachttijden
✓ Cliënten geven ons gemiddeld een 8,7
✓ Na behandeling blijft 86% clean en sober

Aanmelden