Familieprogramma

Verslaving en Herstel Samen

Een verslaving heeft niet alleen impact op de verslaafde, maar ook op familieleden, vrienden en collega’s. Daarom betrekken we hen graag bij het proces van herstel. We adviseren soms ook om werkgevers en collega’s te betrekken bij het ondersteunende netwerk tijdens en na de behandeling.

Als onderdeel van de behandeling bieden we familietherapie aan. Bij de intake mag je aangeven wie hierbij betrokken willen worden. Deze personen worden uitgenodigd voor een familieworkshop en kunnen deel uitmaken van de behandeling, met jouw toestemming.

Familietherapie wordt ook aangeboden in onze kliniek in Schotland, onder de naam groepstherapie voor familie in Schotland.

Meer informatie? Bekijk onze pagina over hulp voor familie en naasten.

Familietherapie

Familietherapie wordt als vast onderdeel van de klinische behandeling in Schotland aangeboden. Wij raden iedereen aan om, indien mogelijk, gebruik te maken van deze sessies. De familietherapie sessies worden gepland tijdens uw bezoek aan uw familielid in Castle Craig Hospital.

Wanneer u niet in staat bent om naar Schotland af te reizen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan familieactiviteiten van Castle Craig Nederland. Dit gaat altijd in overleg met patiënt zelf en zijn of haar therapeut.

Terugkerende onderwerpen van familiesessies zijn o.a.:

Voorlichting

Verslaving veroorzaakt onrust in de nabije omgeving van een patiënt. Verslaving wordt niet voor niets  een familieziekte genoemd. Er is vaak sprake van een familiaire belasting; de verslaving komt in meerdere generaties voor. Familie en naasten van de patiënt proberen nogal eens de verslaafde persoon te helpen, soms tegen beter weten in. Vaak helpt dit niet of leidt dit in het ergste geval tot instandhouding van de verslaving.  In de sessies wordt gesproken over de mythe van wilskracht.  Castle Craig hanteert het principe van de drie C’s: You can’t Control it, You have not Caused it and You can not Cure it.

Introductie zelfhulpgroepen

Castle Craig beveelt met klem aan om tijdens en na de behandeling de zelfhulpgroepen voor familie en naasten van verslaafden te volgen, zoals Al- Anon, de zelfhulpgroep voor de familie van alcoholverslaafden. Deze groepen hebben als doel familie en naasten te helpen om goed voor zichzelf te zorgen en een goed supportnetwerk op te bouwen.

Het leren omgaan met…

We helpen de familie en naasten met het begrijpen van de interacties en de dynamiek die rondom een verslaving spelen. Veel mensen voelen zich machteloos als het gaat om de verslaving van de ander. Ze willen graag helpen, maar worden iedere keer meegetrokken in het web van het verslavingsgedrag. Tijdens de therapie ontdekken ze dat ze zelf een keuze hebben in de manier waarop ze omgaan met verslaving. De machteloosheid verdwijnt en maakt plaats voor optimisme.

Familieprogramma Castle Craig Hospital in Schotland

Een verslaving beïnvloedt niet alleen de persoon zelf maar ook zijn directe omgeving. Deze invloed kan schadelijk en zelfs traumatisch zijn.  Daarom vindt Castle Craig Hospital het belangrijk om de familie en naasten van de patiënt in de behandeling te betrekken. Iedere patiënt wordt bij aanvang van de behandeling in Schotland geïnformeerd over ons familieprogramma.

Tijdens de weekenden kunnen familie en naasten hun geliefden bezoeken in het Castle Craig Hospital in Schotland. Elke zondag is er een speciaal familieprogramma met lezingen over alcohol & drugs, groepsgesprekken met familie en zelfhulp-bijeenkomsten zoals Al Anon en Families Anonymous.

Zo nodig heeft Castle Craig Nederland ook een familie- en naastenprogramma. Zie Familietherapie in Nederland.

Familieondersteuning Castle Craig Nederland

Tijdens de behandeling worden de familie en naasten van de patiënt uitgenodigd voor een gezamenlijke sessie met de therapeut en de patiënt. We bieden ook uitgebreidere familieondersteuning.

Castle Craig Nederland biedt hulp en steun aan de directe omgeving van de patiënt. Met behulp van workshops en groepstherapie helpen we familie, vrienden, collega’s en werkgevers om de verslaving, de complicaties en de gevolgen ervan beter te begrijpen. Een voorwaarde is dat de genodigden het herstel van de patiënt proberen te bevorderen.

Groepstherapie voor familie

Familie en naasten hebben meestal veel vragen over de verslaving en de gevolgen ervan. Ook familieleden ervaren gevoelens van machteloosheid, boosheid, schaamte en schuld. Tijdens de groepstherapie krijgen familieleden aandacht en advies over hoe ze effectiever met verslaving om kunnen gaan.

Workshop voor familie

Castle Craig Nederland verzorgt maandelijks een workshop voor familieleden en naasten. Tijdens deze workshop staan we stil bij de gevolgen van alcohol-, drugs- en andere verslavingen en voornamelijk de invloed ervan op relaties.

Deze workshops hebben als doel familieleden en naasten te leren wat verslaving inhoudt en hoe het gedrag van verslaafde mensen beter begrepen kan worden. We bieden daarnaast handvatten voor het omgaan met mensen met een verslaving. Dit alles met het doel om de patiënt te ondersteunen  en faciliteren in zijn of haar herstel.

Neem voor meer informatie over ons familie- en naastenprogramma, de kosten ervan en de vergoeding van de zorgverzekeraar, contact met ons op.

Familieactiviteiten

Castle Craig vindt het van groot belang om familieleden en/of naasten van patiënten te betrekken bij de behandeling. Mensen zitten vaak vol vragen, voelen zich machteloos, zijn boos of juist heel verdrietig om alles wat gebeurd is.

Daarom biedt Castle Craig Nederland familieleden en/of naasten workshops en zo nodig gezamenlijke therapiesessies aan. We willen hiermee familie, vrienden, collega’s en werkgevers van onze patiënten helpen de achtergronden van verslaving en de effecten hiervan te leren begrijpen, en hen helpen het herstelproces van de patiënt te ondersteunen.

Wanneer een familielid van je bij ons in behandeling is, kan je worden uitgenodigd om deel te nemen aan een van deze activiteiten. Tijdens deze activiteiten krijg je informatie over onze visie op verslaving, advies met betrekking tot het omgaan met verslaving en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast ontvang je literatuur over verslaving en voornamelijk het herstel daarvan. Ook is er voldoende informatie over de zelfhulpgroepen voor familie, waaronder Al-Anon, Co-Anon, Nar-Anon en ‘Help, mijn dierbare is verslaafd!’.

Familie- en naasten workshops

Castle Craig Nederland biedt maandelijks 1-daagse familie- en naasten workshops aan. Tijdens deze workshops komen diverse onderwerpen aan bod die gerelateerd zijn aan alcohol-/drugsverslaving en de invloed hiervan op het (familie-)leven.

Voor meer informatie over onze familie activiteiten, de kosten en vergoeding via uw zorgverzekeraar kun je contact met ons