Voor de pers

Over de ziekte verslaving bestaan veel misverstanden. Regelmatig wordt er een beeld geschetst dat niet strookt met de realiteit waar Castle Craig dagelijks mee te maken heeft.

Zonder ons te willen opwerpen als spreekbuis voor de verslavingszorg, zijn de specialisten en ervaringsdeskundigen van Castle Craig altijd bereid om vragen te beantwoorden van de pers. En dan hebben we het over vragen over middelenmisbruik, herstel, het behandelprogramma van Castle Craig en andere zaken die betrekking hebben op ons vakgebied.

Contact

Ben je journalist of werk je bij de media? Mail ons voor vragen of contact.