Reports Health ontwikkelt specifiek informatiesysteem voor GGZ

 

 

Reports BV en Castle Craig Verslavingszorg starten 1 juli 2015 met een gefaseerde invoer van een nieuw managementinformatiesysteem. Het nieuw ontwikkelde GGZMentor komt specifiek tegemoet aan de behoefte van kleine en middelgrote GGZ-instellingen, die worstelen met de steeds strenger wordende eisen op het gebied van transparantie en volledigheid van data.

De huidige wet- en regelgeving stelt tijdige en volledige administratie als eis voor vergoeding. Bij veel GGZ-instellingen heeft dit geleid tot een toename van bureaucratische kosten en problemen omtrent de DBC’s. Veel instellingen zitten met de handen in het haar en hebben hun handen vol om aan alle eisen te voldoen. Veel zorgprofessionals menen dat de strenge rapportage-eisen ten koste gaat van de zorg voor patiënten.

Het systeem GGZMentor vangt dit probleem op. Castle Craig krijgt de beschikking over een managementinformatie-omgeving die dagelijks inzicht biedt in de resultaten en de medewerkers inzicht geeft in de uit te voeren acties.

Directeur van Castle Craig Frances Beek: “Onze zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt met de administratieve rompslomp rondom de zorg, zoals het updaten van dossiers en het bijhouden van de zorgproductie. De backoffice besteedt weer veel tijd aan het ondersteunen van het behandelteam, het controleren van alle informatie en dossiers op fouten of onvolledigheden. Met behulp van GGZMentor wordt iedere ochtend aan de betrokken medewerkers medegedeeld welke dossiers nog niet volledig zijn en welke acties er nog moeten worden genomen, in een dagelijks overzichtelijk dashboard.’’

Over de oplossing

De omgeving bestaat uit gedefinieerde rapportages en dashboards, die per type gebruiker verschillend zijn. De rapportages zijn eenvoudig zelf aan te passen aan de specifieke behoeftes van de instelling. Het systeem  is veel goedkoper dan de huidige oplossingen die in de markt worden aangeboden. De oplossing kenmerkt zich door een op de organisatie toegesneden oplossing en bijbehorend tarief op abonnementsbasis. Voor Castle Craig betekent dit dat er geen hoge software-investering nodig is. De oplossing is schaalbaar en verschillende informatiestromen kunnen toegankelijk worden gemaakt. Bij het inrichten van de management informatieomgeving zijn de regels uit het normenkader het fundament.

Over Reports

Reports vertaalt uw data naar heldere en overzichtelijke managementinformatie. Op basis van onze dashboards waarin diverse rapportages worden samengevoegd kunt u beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van buikgevoel alleen.