Cocaine en alcohol mengen is gevaarlijk

Waarom cocaïne & alcohol mengen gevaarlijk is

Cocaïne en alcohol worden vaak samen gebruikt. Het is een van de veelvoorkomende soorten verslaving. Meer dan de helft van de mensen met een cocaïneverslaving heeft ook een alcoholverslaving. Helaas is de combinatie van deze middelen veel gevaarlijker dan elk middel alleen. Hier lees je waarom.

Cocaïne maskeert de effecten van alcohol

Alcohol maakt je slaperig, maar cocaïne maakt je wakker. Dit zorgt ervoor dat je blijft drinken waar je normaal zou zijn gestopt of in slaap zou zijn gevallen. Je bent je door cocaïne ook minder bewust van hoeveel je hebt gedronken. Het gevolg is dat je te veel drinkt. Dit kan alcoholvergiftiging veroorzaken en dat kan fataal kan zijn. Dit is vergelijkbaar met het probleem veroorzaakt door cafeïne houdende alcoholische dranken, al is cocaïne nog veel krachtiger dan cafeïne.

Cocaïne en alcohol versterken elkaar

Alcohol versterkt het effect van veel drugs, waaronder cocaïne. Dit betekent dat cocaïne eigenlijk krachtiger is als het wordt ingenomen met alcohol en de risico’s worden ook versterkt. Mensen die alcohol en cocaïne mengen, zijn gevoeliger voor impulsiviteit, risicovol of gewelddadig gedrag dan normaal het geval zou zijn.

Cocaïne en alcohol mengen is giftig

Wanneer alcohol en cocaïne in de lever worden gemetaboliseerd, mengen ze zich en vormen ze cocaethyleen. Deze chemische stof is krachtiger, langduriger en gevaarlijker dan alleen cocaïne. Studies hebben aangetoond dat je ongeveer 20 keer zoveel kans hebt om te sterven aan cocaethyleen dan aan cocaïne alleen, vanwege de schade die je hart oploopt. Op de lange termijn verhoogt cocaethyleen het risico op schade aan de lever en nieren. Je zult waarschijnlijk veel sneller problemen hebben dan met alcohol alleen. Het mengen van cocaïne en alcohol vergroot ook het risico op zelfmoord.

Beide tasten het lichaam aan

Zowel cocaïne als alcohol tasten hart, lever, hersenen en nieren aan. Als je ze samen gebruikt, wordt het effect vermenigvuldigd. Ze kunnen de leveraandoening versnellen, hartslag verstoren en de kans op een beroerte vergroten.

De ene verslaving voedt de andere

De meeste mensen gebruiken alcohol in eerste instantie alleen bij sociale gelegenheden. Als je de gewoonte hebt om cocaïne en drank samen en te gebruiken, wordt uiteindelijk drinken een trigger voor cocaïnegebruik. Je hebt een paar drankjes op en voor je het weet gebruik je weer cocaïne zonder het echt van plan te zijn. Om te stoppen met het gebruik van cocaïne moeten mensen vaak ook hun alcoholverslaving aanpakken. Mensen zijn soms verrast omdat ze de twee verslavingen als niet-gerelateerd beschouwen. Beide verslavingen moeten tijdens de behandeling van verslaving worden aangepakt.