Groepstherapie voor familie in Schotland

Familieprogramma Castle Craig Hospital in Schotland

Een verslaving beïnvloedt niet alleen de verslaafde maar ook de mensen in zijn of haar omgeving. Voor familie, vrienden en naasten kan het leven met de verslaving van een ander schadelijk en zelfs traumatisch zijn. Daarom zet Castle Craig Hospital zich in om familie en naasten van de patiënt te betrekken bij de behandeling. Patiënten ontvangen bij aanvang van de behandeling in Castle Craig Hospital informatie over het familieprogramma.

Tijdens de weekenden kunnen familie en naasten hun geliefden bezoeken in het Castle Craig Hospital in Schotland. Elke zondag is er een speciaal familieprogramma met lezingen over alcohol & drugs, worden er groepsgesprekken gehouden met familie en zijn er zelfhulp-bijeenkomsten zoals Al Anon en Families Anonymous.

Ook in Nederland biedt Castle Craig een familie- en naastenprogramma aan. Kijk voor meer informatie over dit programma op Familietherapie in Nederland