Familieondersteuning Castle Craig Nederland

Tijdens de behandeling worden de familie en naasten van de patiënt uitgenodigd voor een gezamenlijke sessie met de therapeut en de patiënt. We bieden ook uitgebreidere familieondersteuning.

Castle Craig Nederland biedt hulp en steun aan de directe omgeving van de patiënt. Met behulp van workshops en groepstherapie helpen we familie, vrienden, collega’s en werkgevers om de verslaving, de complicaties en de gevolgen ervan beter te begrijpen. Een voorwaarde is dat de genodigden het herstel van de patiënt proberen te bevorderen.

Groepstherapie voor familie

Familie en naasten hebben meestal veel vragen over de verslaving en de gevolgen ervan. Ook familieleden ervaren gevoelens van machteloosheid, boosheid, schaamte en schuld. Tijdens de groepstherapie krijgen familieleden aandacht en advies over hoe ze effectiever met verslaving om kunnen gaan.

Workshop voor familie

Castle Craig Nederland verzorgt maandelijks een workshop voor familieleden en naasten. Tijdens deze workshop staan we stil bij de gevolgen van alcohol-, drugs- en andere verslavingen en voornamelijk de invloed ervan op relaties.

Deze workshops hebben als doel familieleden en naasten te leren wat verslaving inhoudt en hoe het gedrag van verslaafde mensen beter begrepen kan worden. We bieden daarnaast handvatten voor het omgaan met mensen met een verslaving. Dit alles met het doel om de patiënt te ondersteunen  en faciliteren in zijn of haar herstel.

Neem voor meer informatie over ons familie- en naastenprogramma, de kosten ervan en de vergoeding van de zorgverzekeraar, contact met ons op.