Ambulante behandelingen

Caste Craig biedt de mogelijkheid tot ambulante behandeling voor patiënten met verslavingsproblemen of met een dubbele diagnose. Ambulante behandeling staat voor behandeling zonder opname: de patiënt woont thuis en bezoekt onze behandellocatie enige malen per week. Daar volgt de patiënt de therapie. De ambulante behandelaars zijn ervaren therapeuten, actief in een van onze vestigingen in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Het is ook mogelijk een programma te volgen via eHealth of in de avonduren.

De ambulante behandeling bij Castle Craig Nederland is gebaseerd op een unieke combinatie van het 12-stappenplan, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. De voortgang van patiënten wordt periodiek geëvalueerd.

Castle Craig biedt de volgende ambulante behandelingen aan:

Dagbehandeling

Voor sommige patiënten is opname in een kliniek niet direct noodzakelijk, niet mogelijk of niet geïndiceerd. Wekelijkse gesprekken zijn niet voldoende om het doel, een leven zonder drank en drugs, te verwezenlijken. Speciaal voor deze groep heeft Castle Craig Nederland een twaalf weken durende dagbehandeling ontwikkeld.

Individuele therapie

Een individuele therapie bestaat uit wekelijkse gesprekken. De gesprekken met de therapeut vinden één op één plaats.

Ondersteuning voor familie

Verslaving is een psychosociale stoornis, die niet alleen impact heeft op het leven van de patiënt, maar ook op de directe omgeving, zoals familieleden. Bij Castle Craig Nederland besteden we daarom ook aandacht aan de directe omgeving van de patiënt, om ook hen bij te staan in het herstelproces.

Tijdens de behandeling wordt de familie uitgenodigd voor een gezamenlijke sessie. Kijk op onze pagina voor familietherapie om meer te lezen over de vormen van ondersteuning die Castle Craig Nederland voor familieleden biedt.

Online behandeling (E-health)

Het ambulante behandelprogramma is uitgebreid met online behandeling. Met behulp van videoconference programma’s kunnen ook patiënten die op afgelegen plaatsen wonen profiteren van het behandelaanbod van Castle Craig.

Onze ambulante behandeling voor verslaving is zeer compleet. Veel patiënten met een verslaving aan alcohol, drugs of bijkomende verslavingen en stoornissen zijn geholpen door Castle Craig en leiden nu een leven in langdurig herstel. Deze patiënten hebben allen een ambulante behandeling gevolgd in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Neem contact met ons op voor een intake.