Wordt mijn behandeling vergoed?

Castle Craig heeft met de meeste zorgverzekeraars afspraken voor de vergoeding van individuele behandeling en opname in onze afkickkliniek in Schotland. Ook Smarmore Castle Private Clinic wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed. Alle noodzakelijke zorg binnen de basis ggz en specialistische ggz valt onder de basisverzekering.

Zorgverzekeraars vergoedingen Castle Craig Hospital

Onderstaande verzekeraars vergoeden volledig. We werken deze lijst regelmatig bij, maar kunnen niet garanderen dat deze volledig is. Hier worden daarom geen rechten aan ontleend. Wanneer jouw zorgverzekeraar hier niet vermeld staat, neem dan contact op met Castle Craig Nederland.

Eigen risico

Ook als jouw zorgverzekeraar jouw behandeling vergoed ben je verplicht om je eigen risico te betalen. In Nederland is het minimale verplichte eigen risico €385,-.

Als je wil dat de zorgverzekeraar jouw behandeling vergoedt, is het belangrijk dat je een verwijsbrief van jouw huisarts hebt. Neem contact op via 088 – 770 7077 als je je zonder verwijsbrief wil aanmelden.

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten.

Het eigen risico wordt namelijk per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Kort gezegd: het eigen risico wordt per jaar (ieder jaar) in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.

Meer informatie over het Zorgprestatiemodel (PDF)

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Ongecontracteerde zorgverzekeraars

Eno: er is geen contract afgesloten. Voor CZ is alleen ambulante zorg mogelijk.

Klinische behandeling bij PZP, VGZ en Menzis is klinische behandeling mogelijk, maar dit moet aangevraagd worden.